Bàn Chân Người Truyền Đạo

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

 

Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong mịt mù chông gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa , biền biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thanh cao, bàn chân đẹp biết bao.
Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia sớt yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, Đấng hy sinh cam chết vì người,  bàn chân đi rao truyền tin vui.
Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi reo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kể gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Đọc Tiếp →

2,802 views

Karaoke: Lớn Bấy Duy Ngài

Nguồn: https://youtu.be/zUQ-wRqPI3g

Khi xem muôn vật
do tay Thiên Chúa
sáng tạo chúng.
Cứu Chúa của tôi,
lòng cảm xúc bao kinh sợ.
Tôi xem sao trời,
tôi nghe muôn tiếng
sấm rền nổ,
khắp khắp đó đây,
quyền của Chúa ôi vô bờ.
Hồn ngợi tôn Chúa
Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.
Lớn bấy duy Ngài,
quyền bính thay Ngài.
Hồn ngợi tôn Chúa,
Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.
Duy Ngài đại năng,
cao cả quyền oai.
Khi tôi lên ngọn
non cao trông xuống
dưới vực thẳm,
Suối róc rách reo
hoà tấu khúc ca êm đềm.
Tôi vô sâu rừng,
muôn cây chen chúc
cỏ mọc xanh,
Ríu rít tiếng chim
mừng hót khúc
ca thanh bình.
Hồn ngợi tôn Chúa
Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.
Lớn bấy duy Ngài,
quyền bính thay Ngài.
Hồn ngợi tôn Chúa,
Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.
Duy Ngài đại năng,
cao cả quyền oai.
Tâm tôi suy niệm
Yêu tôi Thiên Chúa đã chịu chết;
đã chẳng tiếc thân,
Ngài phó cả cho tôi rồi.
Ôi ơn sâu rộng
xưa tôi đâu nghĩ đến dường ấy,
Chúa chết huyết tuôn
vì gánh thế tôi muôn tội.
Hồn ngợi tôn Chúa
Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.
Lớn bấy duy Ngài,
quyền bính thay Ngài.
Hồn ngợi tôn Chúa,
Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.
Duy Ngài đại năng,
cao cả quyền oai.Khi Christ lai hồi,
vang vang muôn ức tiếng tụng tán,
Đến tiếp rước tôi,
về với Chúa trên Thiên đàng.
Tâm tôi vui mừng,
khiêm nhu cung kính bái phục mãi,
ở đó chúc tôn,
Ngài lớn bấy ơn tuôn tràn.
Hồn ngợi tôn Chúa
Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.
Lớn bấy duy Ngài,
quyền bính thay Ngài.Hồn ngợi tôn Chúa,
Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.
Duy Ngài đại năng,
cao cả quyền oai.
Hồn ngợi tôn Chúa
Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.
Lớn bấy duy Ngài,
quyền bính thay Ngài.
Hồn ngợi tôn Chúa,
Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.
Duy Ngài đại năng,
cao cả quyền oai.
Duy Ngài đại năng,
cao cả quyền oai.
Duy Ngài đại năng,

cao cả quyền oai. Đọc Tiếp →

4,100 views

Đồng Lúa Chín Vàng

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Lời Cha Tự Ái nhắn khuyên chúng con hoài, nhìn xem cánh đồng lúa chín vàng
Lòng chợt nghe tội nhân khóc thương nay bến u tội
Kìa Jesus ngày đêm chờ mong cứu người
Chúa yêu ơi đời con hiến dâng Ngài giờ đây xin hãy sai con gặt vào mùa lúa chín
Chúa yêu ơi Ngài kêu có con nghe xin dạy khuyên mau cứu người vào nơi Cha Thánh
Còn muôn người mất đớn đau chốn dương trần, mùa lúa chín vàng không có người
Lòng xao xuyến cầu xin cứu ơn mau đến muôn người
Lạy Jesus gọi kêu nhiều tôi tớ Ngài
Chúa yêu ơi lòng con vẫn ước mong vì Cha xin giúp con rao tin mừng cùng nhân thế
Chúa yêu ơi dùm con đến nơi nơi theo lời Cha rao báo Tin Lành cho nhân thế 

Lạy Cha Tự Ái, Đấng yêu thế trần, nguyện đời con được theo ý Ngài
Lòng thành tâm cầu xin Chúa ban ơn cứu muôn người
Kìa Jesus gọi kêu nhiều tôi tớ Ngài
Chúa yêu ơi lòng con vẫn ước mong vì Cha xin giúp con rao tin mừng cùng nhân thế
Chúa yêu ơi dùm con đến nơi nơi theo lời Cha rao báo Tin Lành cho nhân thế. Đọc Tiếp →

2,350 views