Giờ Danh Sách Tuyên Đọc

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Ghi chú: Trong bài hát có câu: “Thời gian sẽ chấm dứt lúc tiếng loa rao tin Chúa lai lâm từ trời.” Câu này không đúng với Thánh Kinh, vì Thánh Kinh cho biết trong vương quốc đời đời của Chúa vẫn còn thời gian, thời gian được tính bằng tháng (Khải Huyền 22:2). Chính vì thế, chúng tôi xin sửa lại là “Rồi đây sẽ đến lúc có tiếng loa rao tin Chúa lai lâm từ trời.

336-Gio-Danh-Sach-Tuyen-Doc Đọc Tiếp →

1,790 views

Từ Cõi Lòng Sâu Thẳm

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Từ cõi lòng sâu thẳm, con xin Thần Linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong phòng này.
Nguyện Thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới. Lời nguyện cầu tha thiết với Cha tình yêu.
Hỡi Chúa! Chúng con khẩn thiết xin Ngài đến ban nước sống tưới mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha.
Hỡi Chúa! Xin Cha khiến cho mỗi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Đọc Tiếp →

4,674 views