Lời Tạ Ơn Chúa

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

1.Lớn tiếng hân hoan, ngợi tôn danh Jêsus muôn đời
Phước lớn Chúa ban, ơn rộng sâu hơn biển khơi
Nhớ mãi không quên, hằng ngày nhờ ơn Chúa dắt dìu
Dẫn đưa đàn chiên trong tình yêu lớn vô biên

[ĐK:]
Lời tạ ơn con xin dâng lên, chung hòa tiếng ca luôn Hallelujah
Với lòng biết ơn luôn Hallelujah, con thành tâm dâng Chúa
Lời ngợi tôn vang trong không gian, suốt đời ngát hương luôn Hallelujah
Tôn thờ Danh Chúa suốt cuộc đời

2.Suốt tháng năm qua nhờ Cha chăm sóc bằng ân cần
Đáp ứng cho con khi cầu nhủ hay ốm đau
Chúa đứng bên con, thật lòng bình an không ngã lòng
Vững tâm nhờ Cha, đêm ngày luôn thấy an vui

3.Chúa kính yêu ơi, làm sao con đủ lời ca ngợi
Trước những ơn sâu phô bày ra cho chúng con
Quyết bước theo Cha hằng ngày truyền rao danh Jêsus
Dẫn đưa trần gian quay về bên Chúa yêu thương

Đọc Tiếp →

1,782 views

An Bình Cho Jerusalem và Việt Nam

Cầu xin an ninh đến với Giê-ru-sa-lem
Cầu xin an ninh đến với Giê-ru-sa-lem
Cầu xin an ninh đến với Giê-ru-sa-lem
An bình ôi an bình Giê-ru-sa-lem
Giê-ru-sa-lem
Giê-ru-sa-lem
Bình an, bình an
An bình, ôi an bình Giê-ru-sa-lem 

Cầu xin an ninh đến với quê hương Việt nam
Cầu xin an ninh khắp Bắc Trung Nam Chúa tuôn tràn
Cầu xin ơn Cha xuống phước cho muôn dân lầm than
Chúa ôi khắp nước Nam khao khát danh Ngài
Việt Nam bình an
Việt Nam mừng vui
Tình yêu tràn dâng
Thánh Linh ôi xin Ngài rộng mở thiên đàng Đọc Tiếp →

7,496 views

Thần Linh Của Chúa

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây.
Thần linh của Chúa, đang ở nơi này.
Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu.
Lạy Chúa, xin hãy chạm đến chính tâm linh này, một tâm linh đang khao khát Chúa, 
Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm tươi mát tâm linh đang mòn mỏi, 
Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm đã khát tấm lòng đang khát khao. 

Thần linh của Chúa, hiện diện nơi đây, 
Thần linh của Chúa, đang ở nơi này.
Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kiêu cầu. 
Lạy Chúa xin hãy chạm đến chính tâm linh này, một tâm linh đang khao khát Chúa.
Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm tươi mát tâm linh đang mòn mỏi, 
Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm đã khát tấm lòng đang khát khao. 

(Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đang hiện diện ở đây, cảm ơn Thánh Linh vì Ngài đến giữa vòng chúng con, Ngài nhìn thấy tấm lòng khao khát của chúng con, lạy Chúa cầu xin Chúa Ngài đến đụng chạm lòng của chúng con ngay giờ này, chúng con tin rằng Ngài đã nghe lời cầu nguyện của chúng con) 

Thần linh của Chúa, hiện diện nơi đây, Thần linh của Chúa ……………. lòng đang khát khao, lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm đã khát tấm lòng đang khát khao. Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm tươi mát tâm linh đang mòn mỗi, lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm đã khát tấm lòng đang khát khao. 

Thần linh của Chúa, hiện diện nơi đây, Thần linh của Chúa, đang ở nơi này, Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu, ( x2 ) 

Thần linh của Chúa (Thần linh của Chúa), hiện diện nơi đây (hiện diện nơi đây), Thần linh của Chúa (Thần linh của Chúa), đang ở nơi này, Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu…….. (x2) Đọc Tiếp →

6,093 views

Dâng Chúa Lời Ngợi Ca

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Dâng lên Chúa lời ngợi ca 
Chúa hỡi tất cả linh hồn con 
Thiết tha yêu Ngài, thiết tha dâng Ngài 
Bởi chẳng có ai tuyệt như Cha yêu 

Lòng an nghỉ gần bên Chúa 
Sức mới Chúa ban linh hồn con 
Với cả tấm lòng suốt cả cuộc đời 
Không bao giờ ngừng tôn vinh Cha 

Vang lên bài ca tôn ngợi Cha hỡi muôn loài 
Oai nghi quyền năng và vinh hiển thay Jesus 
Non cao đại dương kia như muốn chúc tôn Ngài 
Halleluja Ca tôn Chúa 

Tôn vinh Jesus Chúa tạo hóa Đấng cứu chuộc 
Con luôn ngợi tôn tình yêu Chúa sâu rộng thay 
Không chi làm con vui mừng hơn hứa ngôn Ngài cho con Đọc Tiếp →

4,133 views