Đồng Lúa Chín Vàng

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Lời Cha Tự Ái nhắn khuyên chúng con hoài, nhìn xem cánh đồng lúa chín vàng
Lòng chợt nghe tội nhân khóc thương nay bến u tội
Kìa Jesus ngày đêm chờ mong cứu người
Chúa yêu ơi đời con hiến dâng Ngài giờ đây xin hãy sai con gặt vào mùa lúa chín
Chúa yêu ơi Ngài kêu có con nghe xin dạy khuyên mau cứu người vào nơi Cha Thánh
Còn muôn người mất đớn đau chốn dương trần, mùa lúa chín vàng không có người
Lòng xao xuyến cầu xin cứu ơn mau đến muôn người
Lạy Jesus gọi kêu nhiều tôi tớ Ngài
Chúa yêu ơi lòng con vẫn ước mong vì Cha xin giúp con rao tin mừng cùng nhân thế
Chúa yêu ơi dùm con đến nơi nơi theo lời Cha rao báo Tin Lành cho nhân thế 

Lạy Cha Tự Ái, Đấng yêu thế trần, nguyện đời con được theo ý Ngài
Lòng thành tâm cầu xin Chúa ban ơn cứu muôn người
Kìa Jesus gọi kêu nhiều tôi tớ Ngài
Chúa yêu ơi lòng con vẫn ước mong vì Cha xin giúp con rao tin mừng cùng nhân thế
Chúa yêu ơi dùm con đến nơi nơi theo lời Cha rao báo Tin Lành cho nhân thế. Đọc Tiếp →

2,199 views

Ca Cảm Tạ

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Bấm vào các nối mạng dưới để:

2,523 views

Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Bấm vào các nối mạng dưới để:

1,565 views

Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Bấm vào các nối mạng dưới để:

1,449 views