Người Bạn Tôi Yêu Mến

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

1.Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng.
Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng.
Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi.
Sẻ chia buồn vui, cùng những đớn đau trên đời.
Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến.
Tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.
Người bạn tôi lưu luyến, là Jêsus yêu mến.

Ngài dùng tình thương vững bền. Cai trị lòng tôi ấm êm.
2. Chúa với tôi không rời, bên nhau chung bước trên ngàn
lối. Giữa thế gian mờ tối, ban cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khănnguy ngập, bạn bè đều xa lánh tôi.
Chúa không lìa tôi. Ngài chẳng để tôi trơ trọi.
Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến.
Tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.
Người bạn tôi lưu luyến, là Jêsus yêu mến.
Ngài dùng tình thương vững bền. Cai trị lòng tôi ấm êm.

3. Chúa giữ tôi đêm ngày, tai ương không khiến tôi sợ hãi.
Có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái.
Cúi xuống nhớ ơn Ngài, người bạn hiền không đổi thay.
Thế gian nào ai, thành tín với tôi như Ngài.
Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến.
Tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.
Người bạn tôi lưu luyến, là Jêsus yêu mến.
Ngài dùng tình thương vững bền. Cai trị lòng tôi ấm êm. Đọc Tiếp →

2,363 views

Trên Cả Mọi Điều

 

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua;
Vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này.
Vượt tận trên khôn ngoan, chân lý của con người thế gian;

Sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng.
Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua;
Vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này.
Vượt tận trên vinh hoa, châu báu của con người thế gian.
Không chiều cao, ví sánh hơn Vinh Quang Ngài.

(Đ.K)

Trên thập giá: Ngài tuôn huyết thay tôi,
Ngài đã chịu chết: mọi người liếc mắt khinh chê;

Dẫu con người: chối bỏ không yêu Ngài: đớn đau cam chịu;
Ngài vui lòng mang: vì tội tôi. Đọc Tiếp →

1,987 views