Karaoke: Trọn Đời Con Dâng Lên Thiên Chúa

 

Lời Bài Hát: Trọn Đời Con Dâng Lên Thiên Chúa
Trình Bày: Nguyễn Thị Thùy Linh

1. Ngày xưa con, cuộc đời bơ cơ còn trong đớn đau, thì Chúa đến bên con và yêu con. Tha thứ hết bao lỗi lầm, bỏ ngôi Thiên Đàng vinh quang ,chết thay con và Chúa mang thập hình. Tình Jesus ôi quá bao la , tình Jesus ôi quá cao vời. Vì yêu con mà Chúa cam chịu bao nhiêu đòn roi, để chúng con đây được sống luôn với Ngài.  Jesus ôi, con đến ngay đây,cầu xin Cha tha thứ tội tình, vì quá yêu con mà Ngài cam tâm chết thay con, để con được sống trong an vui.

2. Đời con đây được nhiều an vui, được nhiều Phước hạnh.vì Chúa chở che đêm ngày bên con, Ngài xoá tan bao đau buồn,ủi an con và yêu con. Chúa ơi ! Cuộc đời con tôn thờ Ngài . Tình Jesus ôi quá bao la, tình Jesus ôi quá cao vời , Nguyện xin Cha thánh hoá con ở bên con Ngài đêm và giúp con đây càng trở nên giống Ngài. Lòng con đây dâng Chúa yêu thương, trọn đời con luôn hát ca mừng.
Dù có bao nhiêu Ngọc nhằn bão tố phong ba, lòng con luôn quyết theo Jesus
Rồi 1 ngày Chúa sẽ trở lại
Đem con đây về chốn Thiên Đàng
Cùng hát ca luôn ngợi tôn Thiên Chúa Ba Ngôi
Đời sống con nguyện hiến dâng trọn đơi . Lên Ngài thôi…

Đọc Tiếp →

186 views

Hội Thánh Ca

“Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng Danh của Ngài.” (Thi-thiên 100:4)

“Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rãi, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.” (Thi-thiên 126:5-6)

Hội Thánh Ca

Nhạc và Lời: NS Mai Văn Hiền
Trình bày: Nhóm 5 bánh 2 cá
Karaoke: Thanh Nguyễn

Lời nhạc:

Hát dâng lên Cha một bài ca mới.
Trong nơi Chí Thánh Chúa Cha trên trời.
Cánh tay yêu thương Ngài đang thay mới.
Ban ơn cứu rỗi; phấn hưng nơi nơi.

Chúng con đan tay: nguyền đi chung lối, xin Cha thêm sức xoá tan màn tối, đem Lửa Linh nung sôi; thân lãng du đơn côi về nước Cha Trời.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời, trên Nước Nam tôi ơn phước không nguôi nhờ Đèn Thánh soi. Hội Thánh của Đức Chúa Trời, dâng Thánh Ca hay, cao với đôi tay, vào hành lang Ngài. Đức tin con như: Dầu, Đèn khai sáng, yêu thương gắn bó, ý Cha chu toàn. Bánh khô chia nhau dài theo năm tháng, vui trong nước mắt tiếng ca bình an.

Ha– lê – lu – gia! Mừng Giê-hô-va. Tôi trai tớ gái sống vui chan hoà. Núp trong tay Cha tình thương vô giá: cho con kiếp sống lánh xa điêu ngoa. Ha – lê – lu – gia! mừng vua Giê-xu, ai tin Danh Chúa nấy ai được cứu, Danh hiển vinh Giê-xu, ngăn bước tôi phiêu lưu, vượt chốn ao tù.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời, như chiếc nôi tôi, nuôi sống linh tôi bằng Lời Thánh soi. Hội Thánh của Đức Chúa Trời, tôi có anh em, không sống bon chen, thuận hoà đáng khen. Nắm tay cho lâu dìu nhau đi mau, phương xa có tiếng thiết tha kêu cầu. Cứu muôn sanh linh tội tình che giấu, ta mau bước tới sẻ chia niềm đau.

188 views