Khi Môi-se Giơ Cao Gậy

Khi Môi-se Giơ Cao Gậy 
Lời nhạc: Mai Văn Hiền
Karaoke: Thanh Nguyễn

Còn ngươi, hãy giơ gậy lên,
đưa tay trên mặt biển
phân rẽ nước ra
thì dân Y –sơ –ra –ên
sẽ xuống biển
đi như trên đất cạn,
đi như trên đất cạn.
Nhìn Môi –sê giơ gậy lên
quyền năng Cha
tuôn tràn thêm,
mặt biển đỏ
vách nước ngăn hai bên.
Cha sai gió đông về,
trong đêm vằng tư bề,
đoàn dân qua rồi
chẳng quay về.!
Lòng đại dương
phô bày ra
đường dân đi
như nằm mơ,
từ nay thoát
nỗi đau phu tù.
Đường đời có Je-sus,
Lời Hằng Sống luyến lưu,
tình yêu thương
vùi lấp căm thù..
Còn ngươi, hãy giơ gậy lên,
đưa tay trên mặt biển
phân rẽ nước ra
thì dân Y –sơ –ra –ên
sẽ xuống biển
đi như trên đất cạn,
đi như trên đất cạn.
Đoàn Pha –ra –ôn
toan vượt vây,
kỳ diệu thay trong trụ mây,
Ngài tuyên phán:
“Môi-se giơ cao tay”
cho hai vách cao dầy,
tuôn trở lấp quân này,
tàn hung trong
lòng biển sâu đầy.!
Ngày hôm nay con quỳ đây,
bài ca hay theo nhịp tay,
đồng chiêm bái
Thánh Cha đêm ngày.
Việc làm Chúa khiếp thay.!
Hằng còn mãi chẳng phai.
Đàn con vui mừng
Chúa muôn đời.
Còn ngươi, hãy giơ gậy lên,
đưa tay trên mặt biển
phân rẽ nước ra
thì dân Y –sơ –ra –ên
sẽ xuống biển
đi như trên đất cạn,
đi như trên đất cạn.
Cùng Môi –se giơ gậy cao,
đoàn quân kia
điêu tàn mau,
quyền năng Chúa
đốt cháy gươm binh đao.!
An cư sống vui nào,
trong khuya sớm kinh cầu,
Lời Thiêng Liêng
là thuốc tiêu sầu.!
Thời gian qua qua thật mau,
loài người ta đi về đâu.?
Còn ai biết án
treo trên đầu.?
Thờ lạy Đấng Chí Cao,
Ngài làm thoả ước ao,
Ngài yêu ai
quỳ xuống kêu cầu.

87 views

Con Tin Nơi Ngài Chúa Ơi

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Lời Bài Hát:

Con sẽ tìm kiếm điều gì tuyệt vời hơn tình yêu Cứu Chúa?.. 
Là Đấng hiển vinh mà chịu phó thân vàng.. 
Có tình yêu nào dám so… 
Giê-xu là Vua muôn vua,
chịu nhục khinh và treo trên thập giá,
nhục nhã đắng cay gánh lấy tội con,
Giê-xu danh yêu thương diệu kỳ. 
Con lo lắng chi về ngày mai,
vì tương lai thuộc Đấng yêu thương,
xin giao phó Cha mọi nẻo đường.
Lời Cha phán là lời thành tín. 
Con tin nơi Ngài, Chúa ơi,
Chúa chẳng quên con bao giờ.
Đức tin đơn sơ nơi Ngài chẳng cần lo nghĩ nhưng mãi tin trọn vẹn. 

Bấm vào các nối mạng dưới để:

 

 

115 views