Tình Yêu Của Chúa

Lời bài hát : Tình Yêu Tình Yêu Của Chúa

Giê-xu tình yêu rất thiết tha,
Giê-xu tình yêu không chóng qua,
Giê-xu tình yêu không phôi pha,
Giê-xu Ngài là tình yêu đời đời.

Điệp khúc:

Tình yêu của Chúa đã cứu rỗi con,
tình yêu cuả Chúa đã nâng đỡ con,
tình yêu của Chúa đã đến với con để con được sống.

Tình yêu của Chúa đã tha thứ con,
tình yêu của Chúa kéo con trở lại,
tình yêu của Chúa thôi thúc trong hãy sống yêu thương.

Lời 2:

Giê-xu vì con mang đắng cay,
Giê-xu vì con đã chết thay,
Giê-xu tình yêu A-ga-pê,
Giê-xu Ngài là Cha đời đời.

97 views

Ngài Xứng Đáng Được Tôn Thờ

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Lời Bài hát:

Ngài Xứng Đáng Được Tôn Thờ

Ngài xứng đáng được tôn thờ
Và đáng chúc tụng
Giờ hãy cất tay lên tôn thờ
Và chúc tán Jesus Chúa Thánh

Ngài xứng đáng được tôn thờ
Và đáng chúc tụng
Giờ hãy cất tay lên tôn thờ
Và chúc tán Jesus Chúa Thánh

Jesus toàn năng,
Ngài thi thố bao việc quyền năng
Thật không có ai so được Ngài
Là chân Chúa không ai so bằng

Jesus toàn năng,
Ngài thi thố bao việc quyền năng
Thật không có ai so được Ngài
Nào ai sánh Jesus toàn năng.

Đọc Tiếp →

78 views