KARAOKE : Từ nay dâng Cha đời con

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=v9Ijul2RNXg&feature=youtu.be

Từ Nay Dâng Cha Đời Con
Theo Điệu Nhạc Hoa:
Lời Việt: Thuỳ Linh
08/12/2017

Thế nhân hỡi, hãy mau ăn năn tội mình
Vì Jesus Ngài đã chết thay hết rồi
Chúa yêu ta chết thay vì ta
Đồi Gô-tha Chúa tuôn máu rơi
Vì chúng ta, thân Ngài không tiếc chi
Ân tình Chúa, biết sao nói hết thành lời
Tình yêu Cha tựa như sông như biển trời
Ở bên Cha thoả vui ngập tràn
Này người ơi mau đến bên Ngài
Về với Cha, đời con luôn phước hạnh.

Từ nay xin dâng Cha đời con
quyết theo Cha mãi không rời,
đi cùng con, dìu bước con, theo lối Ngài.
Lời Cha luôn ghi mãi trong con
đời sống con hiến dâng Ngài,
Hầu vệc Cha, tôn thờ Cha, mãi mãi thôi.

Thế nhân hỡi, hãy mau ăn năn tội mình
Vì Jesus Ngài đã chết thay hết rồi
Chúa yêu ta chết thay vì ta
Đồi Gô-Tha Chúa tuôn máu rơi
Vì chúng ta, thân Ngài không tiếc chi.

Ân tình Chúa, biết sao nói hết thành lời
Tình yêu Cha tựa như sông như biển trời..
Ở bên Cha thoả vui ngập tràn
Này người ơi mau đến bên Ngài
Về với Cha, đời con luôn phước hạnh.

Từ nay xin dâng Cha đời con
quyết theo Cha mãi không rời,
đi cùng con, dìu bước con, theo lối Ngài..
Lời Cha luôn ghi mãi trong con
đời sống con hiến dâng Ngài,
Hầu vệc Cha, tôn thờ Cha, mãi mãi thôi.

 

149 views

Thiên Chúa Yêu Tôi Vô Bờ

Thiên Chúa Yêu Tôi Vô Bờ

Viết Lời: Nguyễn Thị Thùy Linh
Theo nhạc điệu “Diễm Xưa” của Trịnh Công Sơn

Thiên Chúa yêu tôi yêu thật vô bờ
Làm sao nói hết ơn Chúa hôm nay
Nơi chốn Gô-tha Chúa đã quên mình
Để đời tôi mãi bên Chúa luôn luôn.

Thiên Chúa yêu tôi đâu gì so bằng
Dầu tôi tội lỗi nhưng Chúa vẫn yêu
Chúa đến nhân gian cứu chuộc muôn người
Người ơi! Mau đến xin Ngài thứ tha

Còn Ngại ngần chi Jesus đang chờ
Xoá hết bao nhiêu ô tội
Dù bao xót xa dù bao đớn đau
Thế nhân xin hãy về mau

Thiên Chúa yêu tôi yêu thật vô bờ
Dù cho sóng gió con quyết đi theo
Xin hãy cho con tin cậy vâng lời
Chờ Jesus đến, con về với Cha.

153 views