Nguyện Cầu Thánh Linh Ngài

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Nguyện cầu Thánh Linh Ngài dẫy đầy lòng con.
Lòng này cần Thánh Linh Ngài ban cho quyền năng.
Lòng này nguyện cầu Thánh Linh Ngài luôn làm say đắm nơi lòng con.
Hàng ngày con luôn ao ước gần Chúa.

Nguyện cầu Thánh Linh Ngài dẫy đầy lòng con.
Lòng này cần Thánh Linh Ngài ban cho quyền năng.
Lòng này nguyện cầu Thánh Linh Ngài luôn làm say đắm nơi lòng con.
Hàng ngày con luôn ao ước được gần Chúa.

Lòng con luôn khao khát Chúa nguyện dâng lên Cha cuộc đời con.
Nguyện Ngài ban phước tâm linh con làm cho con luôn được tươi mới.
Nguyện Ngài ban phước trên nhà Cha nơi con thành kính luôn mong gặp Ngài.
Con thờ phượng Cha bằng trọn linh hồn con.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.