Nguồn Sống

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

NGUỒN SỐNG

Lời Việt: Kim Châu
Nhạc: Nước Ngoài.

Ý tưởng Chúa sánh với con.
Ôi thật cao vời.
Mỗi lối Chúa dẫn đến con đâu nào thấu chi
Gặp những khi cô đơn buồn đau
Gặp những lúc gian nguy nao lòng.
Chạy đến nương trong vòng tay nhân từ.

Lúc chẳng thấy ánh sáng tâm linh đầy mây mù.
Hướng đến ánh sáng Chúa trông mong cầu khẩn Cha.
Sẽ qua đi âu tư sầu vương
và rồi bóng đêm âm u chẳng còn.
Sướng vui trong lòng con 
Quyền bính Cha soi tỏa khắp nơi.

Có Chúa che chở mãi,
Có chi con ngại ngần,
Mọi cô đơn hay buồn đau
Những gian nguy không đáng gì.

Có Chúa chở che mãi
Có chi con ngại ngần.
Vì tình yêu Cha ban rộng sâu,
Vì nguồn ân Ngài tràn tuôn mãi

Ngài đến, Ngài bên con hoài
Chúa ơi xin noi theo bước Ngài
Chúa ơi lòng này cậy trông Cha
Vì Jesus là Chúa yêu của con!

Ngài đến, Ngài bên con hoài
Chúa ơi xin noi theo bước Ngài
Cứ tin vào mọi lời hứa Chúa.
Nguyện luôn ở trong Ngài

Để nguồn sống tuôn tràn trong con…
Cứu Chúa dấu yêu…hỡi Cha!

 

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.