Ngoài Ngài Có Đâu Bình An

Ngoài Ngài Có Đâu Bình An Theo Điệu Nhạc Hoa: https://www.youtube.com/watch?v=fBU-d…

Lời Việt: Thuỳ Linh

Karaoke: Thanh Nguyễn

Nghe bài hát qua đường link : https://soundcloud.com/andythanhnguyen/song-ca

Lời 1.
Nữ: Nhìn dòng đời dần trôi qua, thế gian bao nỗi sầu.
Nhiều đêm bao lần khóc,
Nỗi đau ai nào có hay.
Jesus đến bên tôi này,
Xoá đi bao nhiêu nỗi buồn phiền, đời tôi đây phước thay,
Chúa luôn ở cùng tôi dắt chăn.

Nam: Và Jesus nay đã đến bên tôi, vì tội tôi xưa Chúa cam mang thập hình.
Dầu tôi đây chẳng là chi,
Chúa yêu tôi chết thay vì tôi, bao đau thương Ngài mang chẳng chút oán than.

Đk:
Nữ: Chúa yêu tôi!
Nam: Chẳng ai bằng!
Nữ: Ngoài Ngài có đâu bình an
Nam: Ngoài Ngài có đâu bình an
hát chung: Xin cho con luôn mãi bên Ngài.

Lời 2.
Nữ: Rồi từng ngày dần trôi qua, có khi con ngã lòng,
Ngài vẫn luôn cùng bước, dắt con qua từng khó khăn.
Lời Chúa phán luôn đêm ngày, Hỡi con hãy quay về cùng Ngài, Ngài vẫn luôn thứ tha.
Chúa đau con nào hay biết chăng?
Nam:
Lạy Jesus con quyết đến bên Cha, dù cho ra sao quyết luôn đi theo Ngài.
Dù cho bao nhiêu hiểm nguy,
Chúa vẫn luôn dắt con ngày đêm.
Bên Jesus giờ đây chẳng chút khổ đau.

Đk: …
Nữ: Chúa yêu tôi!
Nam: Chẳng ai bằng!
Nữ: Ngoài Ngài có đâu bình an
Nam: Ngoài Ngài có đâu bình an
hát chung: Xin cho con luôn mãi bên Ngài.

Nam: Và Jesus nay đã đến bên tôi, vì tội tôi xưa Chúa cam mang thập hình.
Dầu tôi đây chẳng là chi,
Chúa yêu tôi chết thay vì tôi, bao đau thương Ngài mang chẳng chút oán than.

Đk: …
Nữ: Chúa yêu tôi!
Nam: Chẳng ai bằng!
Nữ: Ngoài Ngài có đâu bình an
Nam: Ngoài Ngài có đâu bình an
hát chung: Xin cho con luôn mãi bên Ngài

 

Comments are closed.