Karaoke Thánh Ca: Ngài Đến Tìm Con

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

 

Nguồn:https://youtu.be/dY5es6MKLS0

NGÀI ĐẾN TÌM CON

Ngài đến tìm con giữa cuộc đời này
và khiến đời con đổi mới mỗi ngày.
Ngài đến tìm con giữa cuộc đời này
và bên cạnh con từng giây phút đây.

Tình yêu Cha lớn lao,
lòng vui sướng biết bao.
Tạ ơn Cha đã đến nhân gian tìm con,
đã khiến tâm con bình an, đầy thoả vui.

Tình yêu Cha lớn lao,
lòng vui sướng biết bao.
Tạ ơn Cha đã đến nhân gian tìm con,
đã khiến tâm con được đổi mới, ở trong Ngài.

 

 

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.