Karaoke Thánh Ca: Nếu Đêm Nay!

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

NGUỒN:https://youtu.be/MBjdfH_ESiE

NGUỒN:https://youtu.be/-UKSj3kATnk

 

NẾU ĐÊM NAY !
Nhạc và Lời: NS Mai Văn Hiền
Trình Bày: Võ Văn Lâm
Biên tập: Thanh Nguyễn

Lời nhạc:

Đêm nay Chúa đến, anh liệu làm sao?
Tâm linh tối ám vì ghen hận sầu.
Chúa ơi, Chúa cứu đời con,
Dắt con đúng hướng gần hơn,
Sức con bé mỏng cằn khô hao mòn.

Giê-su Christ Chúa đang đợi đầu non,
Ta mau thống hối quỳ xưng tội còn.
Bữa qua Chúa chết vì con,
Chúa mang hết lỗi vì con,
Để con có mãi linh hồn sạch trong.

Cuộc đời ôi! Như mây tan,
Cuộc đời ôi! Như mây bay,
Như mây bay đó đây.
Một tài hoa đeo trên áo,
Tiền và danh trong xương máu,
Rồi ngày nào về nơi đâu??

Đêm nay Chúa đến, anh liệu làm sao?
Tâm linh có sáng tình thương nhiệm màu?
Anh có nghe tiếng Chúa bền lâu?
Có theo bước Chúa vì nhau?
Có nương lý tưởng trong Mười Điều Răn?

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.