Lời Vọng Tình Yêu

 Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Lời Vọng Tình Yêu 
Sáng tác: Đỗ Vy Hạ

1. Trên đồi cao, trong gió lao xao gọi, mời tình yêu .
Jesus gục ngã, treo thân thập giá, giang cánh tay ôm tội đọa đầy.
Thân tàn vơi, Con Chúa Trời, nghe hồn chợt đơn côi.
Ôi! Nhân loại hỡi, sao chưa hoài tới, mà nỡ quên ân tình biển khơi.

Điệp Khúc:
Chỉ vì tình yêu, Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian.
Vì Ngài chỉ đến, sống cho tình yêu, chết cho tình yêu
Để cứu muôn người lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi.

2. Trên đồi cao, trong tiếng ngân chuông chiều, vọng tình yêu
Jesus lặng lẽ, môi khô bờ hé, tim tan nát tan gai nhọn bạo tàn.
Ân tình sâu, ai có mau quay về, nguồn yêu thương.
Ôi! Cha Người hỡi, xin tha lầm lỗi, những tháng năm, ru đời biệt tăm.

Điệp Khúc:
Chỉ vì tình yêu, Chúa chịu nhục thân, chết cho trần gian.
Vì Ngài chỉ đến, sống cho tình yêu, chết cho tình yêu
Để cứu muôn người lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi.

(hát hai lần)

Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian.
Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu
Để cứu muôn người lỗi tội đưa về trời đẹp tươi.

loivongtinhyeu

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.