Lắng Nghe Lời Chúa

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Sáng tác: Nguyễn Duy
Hòa âm: Ngọc Hải
Karaoke: Trình Lưới

1: Xin cho con biết lắng nghe
Lời Ngài gọi con trong đêm tối
Xin cho con biết lắng nghe
Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi
Xin cho con cất tiếng lên
Trả lời vừa khi con nghe Chúa
Xin cho con biết thân thưa
Lạy Ngài Ngài muốn con làm chi

2: Xin cho con biết lắng nghe
Lời Ngài dạy con trong cuộc sống
Xin cho con biết lắng nghe
Lời Ngài từng theo bước đời con
Xin cho con biết sẵn sàng
Chờ đợi và vâng nghe theo Chúa
Xin cho con biết sẵn sàng
Thực hành Lời Chúa đã truyền ban

Điệp Khúc:
Lời Ngài là sức sống của con
Lời Ngài là ánh sáng đời con
Lời Ngài làm chứa chan hy vọng
Là đường để con hằng dõi bước
Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui
Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi
Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời
Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.

LangNgheLoiChua_ND

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.