Lại Bên Cha

Tiếng Hát Lâm Kim Uyên: https://od.lk/f/MV8xNTcyNTg3MTBf

Lại bên Cha, lại gần Cha, trao cho Cha những ưu phiền.
Mọi toan tính những ưu buồn cùng đau đớn.
Lại bên Cha, lại gần Cha.
Đến với CHÚA Cha nhân từ, Ngài khiến những lo buồn nên mừng vui!

Bao năm tháng đã qua, có cho Anh niềm vui!
Và bao lo nghĩ tính toan có đem Anh an bình
Sao Anh vẫn tính toan, vẫn bôn ba ngày đêm!
Để cuộc sống thăng trầm với lo phiền

Lại bên Cha, lại gần Cha, trao cho Cha những ưu phiền.
Mọi toan tính những lo buồn cùng đau đớn.
Lại bên Cha, lại gần Cha.
Đến với CHÚA Cha nhân từ, Ngài khiến những lo buồn nên mừng vui!

Ngài không hứa mây trời sẽ mãi luôn giăng đường Anh
Và Ngài không nói tháng ngày sẽ luôn trôi nhẹ nhàng
Ngài chỉ hứa 1 điều, dẫu gió mưa hay cuồng phong
Thì Ngài luôn dẫn đưa đường đến bến bờ.

Lại bên Cha, lại gần Cha, trao cho Cha những ưu phiền.
Mọi toan tính những ưu buồn cùng đau đớn.
Lại bên Cha, lại gần Cha.
Đến với CHÚA Cha nhân từ, Ngài khiến những lo buồn nên mừng vui!

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.