Karaoke: Lặng

LẶNG
Sáng tác: Trần Tuấn
Sửa lời Thánh Ca: Lâm Kim Uyên

Lời 1: Lặng để nghe tiếng Chúa,
nói trong trong tâm hồn ta.
Lặng để nghe Chúa khóc,
đau đớn hơn ta khổ đau.
Lặng để nghe nước mắt
Chúa rơi cho bao
người nhân gian.
Đời đâu có chi,
sao mãi u mê người ơi!
Nhìn kìa bao huyết Chúa,
vẫn rơi khi ta lầm sai.
Vì vì sao ai nỡ,
đóng đinh Cha
thêm lần sao?
Vì vì sao ai hỡi,
cứ như như vô
tình không nghe,
Lòng Cha sắt se,
ôm nỗi đau
thêm người ơi.
Vì sao ai hỡi,
người đành thật
nhẫn tâm vậy sao?
Ngài đã hy sinh,
cho ta bao nhiêu
tội tan biến.
Vì sao ai hỡi,
chà đạp dòng huyết
Cha vậy sao?
Mà nào hay Cha,
hy sinh đau đớn
trên thập hình.

Lời 2: Lặng để nghe tiếng nói,
ở sâu sâu trong lòng ta.
Lặng để nghe cáo trách,
Linh Thánh cho ta nhận ra.
Lặng để nghe nước mắt,
đớn đau khi chiên mình quay đi,
Người chăn xót xa,
bao nỗi ưu tư buồn đau.
Lặng để ta biết Chúa,
bước đi song song cùng ta.
Lặng để ta biết Chúa,
thứ tha luôn luôn người ơi.
Lặng để ta biết Chúa,
xớt chia bao vui buồn không tên,
Ngài luôn ở bên,
cho đến mai sau ngàn năm.
Vậy xin ai hãy,
đừng vì vật chất
bao phù du.
Thật tâm ăn năn,
cho ta bao nhiêu
tội tan biến.
Và xin ai chớ,
đừng cầm ngọn giáo
đâm vào Cha.
Đừng làm Cha đau,
hy sinh đau đớn
thêm một lần.
Đừng làm Cha đau,
hy sinh đau đớn..
thêm một lần.. 

Comments are closed.