Karaoke: Vương Quốc Cha

HÁT DẪN

KARAOKE | TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
Điệu nhạc: Nhạc Hoa
Viết Lời: Lâm Kim Uyên

Tình yêu Jesus,
ban xuống cho con,
tình thiên thu
mãi không hề phai.
Mà ai hay lòng Cha,
đớn đau như thế nào!
Hỡi thế nhân
sao còn mãi mê?
Ngài đem thân mình ra,
và chịu bao khảo tra,
huyết tuôn ra
vẫn luôn cam chịu..
Rồi Chiên Con đã cam,
đớn đau trên thân mình,
Vì yêu nên
chết đi trên đồi..
Nhân gian,
uống đi đây chén vàng!
Đó huyết Ngài
đã tuôn vì ta!
Và này đây là thân,
Ngài chuộc tội thay ta,
nên đã cam thân
Ngài nát tan!
Hãy ăn năn,
đến bên Ngài,
thế gian là giấc
mộng mà thôi!
Chờ ngày mai Ngài đến,
cùng người người hoan ca,
Trong Vương Quốc Cha
muôn đời an vui.!

Tình yêu Jesus,
ban xuống cho con,
tình thiên thu
mãi không hề phai.
Mà ai hay lòng Cha,
đớn đau như thế nào!
Hỡi thế nhân
sao còn mãi mê?
Ngài đem thân mình ra,
và chịu bao khảo tra,
huyết tuôn ra
vẫn luôn cam chịu..
Rồi Chiên Con đã cam,
đớn đau trên thân mình,
Vì yêu nên
chết đi trên đồi..
Nhân gian,
uống đi đây chén vàng!
Đó huyết Ngài
đã tuôn vì ta!
Và này đây là thân,
Ngài chuộc tội thay ta,
nên đã cam thân
Ngài nát tan!
Hãy ăn năn,
đến bên Ngài,
thế gian là giấc
mộng mà thôi!
Chờ ngày mai Ngài đến,
cùng người người hoan ca,
Trong Vương Quốc Cha
muôn đời an vui.!
Nhân gian,
uống đi đây chén vàng!
Đó huyết Ngài
đã tuôn vì ta!
Và này đây là thân,
Ngài chuộc tội thay ta,
nên đã cam thân
Ngài nát tan!
Hãy ăn năn,
đến bên Ngài,
thế gian là giấc
mộng mà thôi!
Chờ ngày mai Ngài đến,
cùng người người hoan ca,
Trong Vương Quốc Cha
muôn đời an vui.!

Comments are closed.