Karaoke: Vì Tình Yêu Ngài Đến

Nguồn: https://youtu.be/r-tQSw124P4

Nguồn: https://youtu.be/JJ5nS4yRMI8

 

Vì Tình Yêu Ngài Đến
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Hoài Cảm” của Cung Tiến
24/09/2017

Chiều buồn nơi chốn Gô-tha
Con Trời cam chết thay tôi
Nhục hình thập giá, đau thương
Dấu đinh chân tay Ngài mang

Vì tôi, Ngài đến nơi đây
Vui lòng mang hết cho tôi
tội tình, Ngài chết thay tôi
Giáo đâm nơi hông Ngài mang

Vì tình yêu Ngài đến
Đem tôi về, xa nơi tội lỗi
Tình Ngài tôi ghi nhớ
Xin mãi muôn đời sống trong tình Chúa

Vì tình yêu Ngài đến
Mang tôi về làm con Cha Thánh
Sống trong ơn lành thỏa vui đời thái an

Từ nay tôi mãi vâng theo
Bao lời Cha Thánh khuyên răn
Làm theo Lời Chúa luôn luôn
Sống trong Jesus bình an

Tình yêu Thiên Chúa yêu tôi
Muôn đời tôi mãi ghi sâu
Lòng tôi nguyện mãi tin yêu
Chỉ theo Jesus mà thôi

Vì tình yêu Ngài đến
Mang tôi về, xa nơi tội lỗi
Tình Ngài tôi ghi nhớ
Xin mãi muôn đời sống trong tình Chúa

Vì tình yêu Ngài đến
Mang tôi về làm con Vua Thánh
Sống trong ơn lành thỏa vui đời thái an

Từ nay tôi mãi vâng theo
Bao lời Cha Thánh khuyên răn
Làm theo Lời Chúa luôn luôn
Sống trong Jesus bình an

Tình yêu Thiên Chúa yêu tôi
Muôn đời tôi mãi ghi sâu
Lòng tôi nguyện mãi tin yêu
Chỉ theo Jesus mà thôi

Lòng tôi nguyện mãi tin yêu
Chỉ theo Jesus mà thôi
Lòng tôi nguyện mãi tin yêu

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTkxMDUzMzBf

Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTg1MTM0MjNf

Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNTg1MDYyMjJf

Tải xuống karaoke video với tiếng hát Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTkzMTM4ODhf

Tải xuống WAV tiếng hát Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTkzMTM4Mzdf

 

Comments are closed.