Karaoke: Về Trong Nước Cha

Nguồn: https://youtu.be/v5lfET5zq5g

Nguồn: https://youtu.be/LAzJyzOOJKU

Về Trong Nước Cha
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Dừng Bước Giang Hồ” của Hoàng Trọng
07/05/2017

Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla
https://od.lk/d/MV8xNTQ2MjkxOTNf/22_VeTrongNuocCha%28DungBuocGiangHo%29Priscilla.wav

Đời như sương khói theo bóng chiều bên núi xa
mơ hồ trong chốn hôn hoàng đêm về tăm tối dâng tràn.
Vì bao năm tháng trên bước đường đi đó đây
buông mình theo chốn trần gian linh hồn ta lắm sầu cay!

Từng ngày qua ta dấn bước trong phong sương
Nào tìm thấy tin yêu trong ngàn hướng.
Dừng đây yên nghỉ bên Chúa đời ta thái an
tâm thần vang khúc nhạc vui linh hồn say đắm tình yêu.

Chúa ban cho ta cứu ân, đưa ta
đến an vui, đến bên Cha sống trong an lành.
Chúa yêu thương ta chết thay cho ta
xóa tan đi biết bao nhiêu lỗi xưa trong đời.

Chúa ơi! Con xin trước ngai yêu thương
kính dâng lên Chúa trên cao đây đời sống
Đã bao năm qua sống nơi phương xa
mà nay đã về trong nước Cha trên trời.

Đời như sương khói theo bóng chiều bên núi xa
mơ hồ trong chốn hôn hoàng đêm về tăm tối dâng tràn.
Vì bao năm tháng trên bước đường đi đó đây
buông mình theo chốn trần gian linh hồn ta lắm sầu cay!

Từng ngày qua ta dấn bước trong phong sương
Nào tìm thấy tin yêu trong ngàn hướng.
Dừng đây yên nghỉ bên Chúa đời ta thái an
tâm thần vang khúc nhạc vui linh hồn say đắm tình yêu.

Chúa ban cho ta cứu ân, đưa ta
đến an vui, đến bên Cha sống trong an lành.
Chúa yêu thương ta chết thay cho ta
xóa tan đi biết bao nhiêu lỗi xưa trong đời.

Chúa ơi! Con xin trước ngai yêu thương
kính dâng lên Chúa trên cao đây đời sống
Đã bao năm qua sống nơi phương xa
mà nay đã về trong nước Cha trên trời.

Đã bao năm qua sống nơi phương xa
mà nay đã về trong nước Cha trên trời.

 

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát:
https://od.lk/d/MV8xNTQ1MzE1ODZf/22_VeTrongNuocCha%28DungBuocGiangHo%29.pdf

Tải xuống nhạc đệm:
https://od.lk/d/MV8xNTQ1MzE1ODVf/22_VeTrongNuocCha%28DungBuocGiangHo%29NhacDem.wav

Tải xuống karaoke video:
https://od.lk/d/MV8xNTQ1MzE1ODNf/22_VeTrongNuocCha%28DungBuocGiangHo%29.mp4

Tải xuống audio với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTQ2MjkxOTNf/22_VeTrongNuocCha%28DungBuocGiangHo%29Priscilla.wav

Tải xuống karaoke video với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTQ2MjkxNThf/22_VeTrongNuocCha%28DungBuocGiangHo%29Priscilla.mp4

Comments are closed.