Karaoke: Về Ngay Bên Chúa Jesus

Nguồn: https://youtu.be/EDrgVBKp2I8

 

Nguồn: https://youtu.be/UqVetluoknQ

Về Ngay Bên Chúa Jesus
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “I Have A Dream” của Abba
01/07/2017

Người ơi! Cùng đến, về bên Jesus!
Ngài đang chờ đón, tình yêu tràn dâng!
Lìa xa bao tháng năm dài đời đau thương xót xa.
Về ngay bên Chúa Jesus! Ngài yêu ta thiết tha!
Về ngay bên Chúa Jesus!
Ngài ban cho cứu ân, linh hồn nghỉ an.
Về ngay bên Chúa Jesus!
Bình an trong cứu ân, linh hồn nghỉ an.
Người ơi! Cùng đến, về bên Jesus!

Người ơi! Đời sống, rồi mau qua đi!
Dù bao giàu có, quyền uy trần gian!
Một khi ta đã qua đời, còn đâu bao thú vui!
Về ngay bên Chúa Jesus! Ngài yêu ta thiết tha!
Về ngay bên… Chúa Jesus!
Ngài ban cho cứu ân, linh hồn nghỉ an.
Về ngay bên Chúa Jesus!
Bình an trong cứu ân, linh hồn nghỉ an.
Người ơi! Cùng đến, về bên Jesus!
Người ơi! Cùng đến, về bên Jesus!

(Hát hai lần)

Người ơi! Đời sống, rồi mau qua đi!
Dù bao giàu có, quyền uy trần gian!
Người ơi! Cùng đến, về bên Jesus!
Ngài đang chờ đón, tình yêu tràn dâng!

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTY0MTQ1OTJf

Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTYzNzcxNDJf

Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNTYzODk2NTVf

Comments are closed.