Karaoke: Về Đây Sống Trong Tình Cha

The Last Waltz (Engelbert Humperdinck)
Composed by Barry Mason and Les Reed

www.thanhca.timhieutinlanh.net
Lời Việt: Về Đây Sống Trong Tình Cha

Pastor Huỳnh Christian Timothy
04/02/2017

Tiếng hát Huỳnh Christian Timothy (Mỹ Linh:
https://od.lk/d/MV8xNTAzNTAzNTRf/06_VeDaySongTrongTinhCha%28TheLastWaltz%29_Priscilla.mp3

Tình yêu từ Cha Ngài ban xuống cho muôn người
Tình yêu đậm sâu nồng thắm theo thời gian
Tình yêu từ Cha Ngài ban còn nguyên đến muôn muôn đời
Người ơi! Về đây cùng sống trong tình Cha

Tình Cha Cao Quý! Ôi! Đậm sâu
Nhân gian ra chi… sao Cha vẫn yêu
Thế nhân! Hãy đến bên Ngài
Sống nếp sống mới chan hòa tình Cha

Tình yêu từ Cha Ngài ban xuống cho muôn người
Tình yêu đậm sâu nồng thắm theo thời gian
Tình yêu từ Cha Ngài ban còn nguyên đến muôn muôn đời
Người ơi! Về đây cùng sống trong tình Cha

Tình Cha Cao Quý! Ôi! Đậm sâu
Nhân gian ra chi… sao Cha vẫn yêu
Thế nhân! Hãy đến bên Ngài
Sống nếp sống mới chan hòa tình Cha

Tình Cha mãi muôn đời! Tình cao quý, sâu đậm
Thấm sâu vào hồn. Tình Cha luôn luôn mãi y nguyên

Tình yêu từ Cha Ngài ban xuống cho muôn người
Người ơi! Về đây cùng sống trong tình Cha
Tình Cha Cao Quý! Ôi! Đậm sâu
Nhân gian ra chi… sao Cha vẫn yêu

Thế nhân! Hãy đến bên Ngài
Sống nếp sống mới chan hòa tình Cha

Tải xuống pdf lời bài hát:
https://od.lk/d/MV8xNDk3NDEyODNf/VeDaySongTrongTinhCha%28TheLast%20Waltz%29.pdf

Tải xuống wav nhạc đệm:

https://od.lk/d/MV8xNDk3Mzg3NThf/VeDaySongTrongTinhCha%28TheLastWaltz%29.mp3

Tải xuống karaoke video:
https://od.lk/d/MV8xNDk3MDY5NjZf/VeDaySongTrongTinhCha.mp4

Comments are closed.