Karaoke: Về Đâu Khi Qua Cuộc Đời

Nguồn: https://youtu.be/mNj-w09vzFw

 

Nguồn: https://youtu.be/HfefiGET7uY

Về Đâu Khi Qua Cuộc Đời
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Thuyền Trăng” của Nhật Bằng
16/08/2017

Người ơi! Về đâu khi qua cuộc đời
Ngàn xưa đến nay trong nhân gian này
Có ai không từng thầm nuôi ước mơ
Được sống muôn đời lòng mãi vấn vương

Người ơi! Về đây, ngay bên Jesus
Ngài ban cứu ân cho ai tin Ngài
Thứ tha muôn tội, dựng nên trắng trong
Cùng sống với Ngài hạnh phúc muôn đời

Bao nhiêu ưu sầu đời ta tan biến đi rồi
Jesus yêu thương nhân từ dìu bước ta về
Vui sống bên Ngài muôn đời ơn Chúa không phai
Từ ngày gặp Ngài cuộc đời tràn ngập bình an

Đời ta từ nay theo chân Jesus
Cùng đi đến nơi vinh quang thiên đàng
Bước đi bên Ngài dậy vang tiếng ca
Cuộc sống có Ngài hạnh phúc vô cùng

Người ơi! Về đâu khi qua cuộc đời
Ngàn xưa đến nay trong nhân gian này
Có ai không từng thầm nuôi ước mơ
Được sống muôn đời lòng mãi vấn vương

Người ơi! Về đây, ngay bên Jesus
Ngài ban cứu ân cho ai tin Ngài
Thứ tha muôn tội, dựng nên trắng trong
Cùng sống với Ngài hạnh phúc muôn đời

Người ơi! Về đây, ngay bên Jesus
Ngài ban cứu ân cho ai tin Ngài
Thứ tha muôn tội, dựng nên trắng trong
Cùng sống với Ngài hạnh phúc muôn đời
Cùng sống với Ngài hạnh phúc muôn đời
Cùng sống với Ngài hạnh phúc muôn đời

 

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTc2OTc0OThf

Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTc2OTc1MjVf

Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNTc0NTQxMzNf

Youtube karaoke: https://youtu.be/mNj-w09vzFw

Tải xuống tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTc3MDUyMTVf

Tải xuống karaoke video tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTc3MDUxODhf

Youtube karaoke với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://youtu.be/HfefiGET7uY

 

 

Comments are closed.