Karaoke Thánh Ca: Từ Nay Dâng Cha Đời Con

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=v9Ijul2RNXg&feature=youtu.be

Từ Nay Dâng Cha Đời Con
Theo Điệu Nhạc Hoa:
Lời Việt: Thuỳ Linh
08/12/2017

Thế nhân hỡi, hãy mau ăn năn tội mình
Vì Jesus Ngài đã chết thay hết rồi
Chúa yêu ta chết thay vì ta
Đồi Gô-tha Chúa tuôn máu rơi
Vì chúng ta, thân Ngài không tiếc chi
Ân tình Chúa, biết sao nói hết thành lời
Tình yêu Cha tựa như sông như biển trời
Ở bên Cha thoả vui ngập tràn
Này người ơi mau đến bên Ngài
Về với Cha, đời con luôn phước hạnh.

Từ nay xin dâng Cha đời con
quyết theo Cha mãi không rời,
đi cùng con, dìu bước con, theo lối Ngài.
Lời Cha luôn ghi mãi trong con
đời sống con hiến dâng Ngài,
Hầu việc Cha, tôn thờ Cha, mãi mãi thôi.

Thế nhân hỡi, hãy mau ăn năn tội mình
Vì Jesus Ngài đã chết thay hết rồi
Chúa yêu ta chết thay vì ta
Đồi Gô-Tha Chúa tuôn máu rơi
Vì chúng ta, thân Ngài không tiếc chi.

Ân tình Chúa, biết sao nói hết thành lời
Tình yêu Cha tựa như sông như biển trời..
Ở bên Cha thoả vui ngập tràn
Này người ơi mau đến bên Ngài
Về với Cha, đời con luôn phước hạnh.

Từ nay xin dâng Cha đời con
quyết theo Cha mãi không rời,
đi cùng con, dìu bước con, theo lối Ngài..
Lời Cha luôn ghi mãi trong con
đời sống con hiến dâng Ngài,
Hầu việc Cha, tôn thờ Cha, mãi mãi thôi.

 

Comments are closed.