Karaoke: Trong Chúa Jesus Là Hội Thánh

Nguồn: https://youtu.be/LpsH3f4PCkU

Trong Chúa Jesus Là Hội Thánh
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Ngày Về” của Hoàng Giác
17/07/2017

Trong Chúa Jesus là Hội Thánh
nơi chúng ta đồng lòng hiệp ý,
sống với nhau luôn, cùng nương bước nhau đi
không đắn đo, không hồ nghi.

Cho dẫu như nhiều lần mệt mỏi
nhưng vẫn luôn một lòng cùng bước.
Những lúc gian nan Ngài thêm sức cho ta,
đưa dắt ta qua ngàn phương.

Ta cùng bên nhau, theo Chúa luôn.
Không gì phân chia Chúa với ta.
Con đường thương khó xưa Chúa đi thay ta
Nay bên nhau ta cùng nhau dấn bước.

Trong Chúa Jesus là Hội Thánh
nơi chúng ta đồng lòng hiệp ý,
sống với nhau luôn, cùng nương bước nhau đi
không đắn đo, không hồ nghi.

Cho dẫu như nhiều lần mệt mỏi
nhưng vẫn luôn một lòng cùng bước.
Những lúc gian nan Ngài thêm sức cho ta,
đưa dắt ta qua ngàn phương.

Ta cùng bên nhau, theo Chúa luôn.
Không gì phân chia Chúa với ta.
Con đường thương khó xưa Chúa đi thay ta
Nay bên nhau ta cùng nhau dấn bước.

Bao phước thiêng từ trời dành sẵn
cho những ai một lòng thành tín
với Chúa Jesus cùng lên chốn quê hương
Thiên Quốc Vinh Quang đời sau.

Chính Chúa Jesus Ngài chăn dắt, đưa ta
vui sống vinh quang đời sau.

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTY4MDMzNjJf

Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTY4MDM0NTBf

Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNTY3MjUxOTlf

Comments are closed.