Karaoke: Tình Yêu Thiên Chúa

 

KARAOKE | TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
Điệu nhạc: Bài Tango Tím – DMC
Lời: Lâm Kim Uyên

Tình yêu Thiên Chúa ôi nói sao nên lời,

ơi nỗi yêu thương tận cùng tâm hồn!
Tình yêu Thiên Chúa tôi viết chẳng nên câu,

tình yêu Chúa Cha, tình yêu cao quý!
Ngày xưa Thiên Chúa đã đến nơi dương trần,

bao nỗi thương đau Ngài chịu thay tôi!
Đồi Gô-gô-tha ôi huyết Ngài tuôn rơi,

chịu bao đau đớn và chết trên đồi…
Hãy đến bên Cha, hãy trao cho Cha gánh nặng.

Hãy hát khúc ca, về Vương Quốc muôn đời sau!
Có tình yêu nào, người yêu chết thế cho ta?

Đó tình yêu Ngài, vì tội nhân gian huyết tuôn!!
Về nơi Vương Quốc – Cha hứa ban cho mình,

bao nỗi trông mong ngày về bên Ngài.
Tình yêu Thiên Chúa sẽ vẫn còn mãi,

như những yêu thương vô bờ,

hãy mau chân về bên Ngài!!!

Tình yêu Thiên Chúa ôi nói sao nên lời,

ơi nỗi yêu thương tận cùng tâm hồn!
Tình yêu Thiên Chúa tôi viết chẳng nên câu,

tình yêu Chúa Cha, tình yêu cao quý!
Ngày xưa Thiên Chúa đã đến nơi dương trần,

bao nỗi thương đau Ngài chịu thay tôi!
Đồi Gô-gô-tha ôi huyết Ngài tuôn rơi,

chịu bao đau đớn và chết trên đồi…
Hãy đến bên Cha, hãy trao cho Cha gánh nặng.

Hãy hát khúc ca, về Vương Quốc muôn đời sau!
Có tình yêu nào, người yêu chết thế cho ta?

Đó tình yêu Ngài, vì tội nhân gian huyết tuôn!!
Về nơi Vương Quốc – Cha hứa ban cho mình,

bao nỗi trông mong ngày về bên Ngài.
Tình yêu Thiên Chúa sẽ vẫn còn mãi,

như những yêu thương vô bờ,

hãy mau chân về bên Ngài!!!

Tình yêu Thiên Chúa sẽ vẫn còn mãi,

như những yêu thương vô bờ,

hãy mau chân về bên Ngài!!!

Comments are closed.