Karaoke: Tình Yêu Chúa Cao Vời

Source: https://youtu.be/CyLJYeBDFa8

Nguồn: https://youtu.be/zC5Nkaf8-Jk

 

Tình Yêu Chúa Cao Vời
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Tombe La Neige” của Salvatore Adamo và Laurent Voulzy
06/12/2017

Tình yêu Chúa cao vời
Bao năm tháng yêu tôi đậm sâu
Dù cho lúc tôi đây
Quên đi Chúa đang mong chờ tôi

Tôi theo thế gian vui buồn
Bước chân theo nhịp sống cuồng
Lãng quên bao lời yêu thương
Chúa đang khuyên mời tôi nay

Bao thú vui khiến tôi xa Ngài
Tôi đắm sâu trong cơn mê dài
Chúa vẫn mong chờ tôi luôn
Tháng năm vô tình trôi qua

Linh hồn tôi còn đâu bình an
Khi rời xa tình yêu Jesus

Tình yêu Chúa cao vời
Yêu tha thiết bao la dài lâu
Ngài tha thứ tôi đây
Khi tôi đến ăn năn cầu xin

Ôi! Ơn Chúa ban cho tôi đây
Khiến tôi nay được giống Ngài
Sống yêu thương bình an luôn
Với Jesus mà thôi

Tôi cúi xin Jesus một điều
Xin Chúa yêu tôi yêu thật nhiều
Chúa ơi! Đây lòng con
Xin kính dâng lên Ngài luôn

Linh hồn con từ nay bình an
Trong tình yêu Ngài ban mà thôi
Ôi! Jesus! Jesus! Jesus!

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”
Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNjE1NDY1NDNf
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNjE1NDY0MjFf
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNjE1NDU2NDZf
Youtube karaoke: https://youtu.be/CyLJYeBDFa8
Tải xuống tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNjE2NjQ2MjNf
Tải xuống karaoke video hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNjE2NjQ3NjFf
Youtube karaoke tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://youtu.be/zC5Nkaf8-Jk

Comments are closed.