Karaoke: Tiếng Gọi Thiết Tha

Nguồn: https://youtu.be/qnsd7kXVn6U

Nguồn: https://youtu.be/xt6qIDldnXE

Tiếng Gọi Thiết Tha
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu Mông-cổ “Алсад суугаа ээж”
15/08/2017

Này là lời thiết tha ai nghe chăng tiếng gọi
Dù lạc lầm chốn nao xin quay bước tìm về
Dù từ phương trời xa cay đắng bao tình đời
Đừng ngại ngần hãy quay bước ngay trở về

Đời ngập tràn đớn đau không thấy đâu an bình
Tìm về cùng Jesus, đến ngay với Ngài
Ngài là nguồn cứu ân ban ra ơn cứu chuộc
Dù tội tình đến đâu ơn tha thứ đầy tràn

Ngài lìa ngôi trời cao cam chết trên thập hình
Vì loài người gánh thay biết bao khổ hình
Ngài gọi mời chúng ta mau đến ngay bên Ngài
Tình Ngài còn mãi luôn tháng năm chẳng dời

Này là lời thiết tha ai nghe chăng tiếng gọi
Dù lạc lầm chốn nao xin quay bước tìm về
Dù từ phương trời xa cay đắng bao tình đời
Đừng ngại ngần hãy quay bước ngay trở về

Đời ngập tràn đớn đau không thấy đâu an bình
Tìm về cùng Jesus đến ngay với Ngài
Này là lời thiết tha ai có nghe tiếng gọi
Dù lạc lầm chốn nao hãy mau trở về

 

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTcyODYyMzRf

Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTcyODYyNDZf

Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNTcyODYzMDJf

Tải xuống WAV tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTc0NzEwMTBf

Tải xuống karaoke video tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTc0NzA5OTJf 

Comments are closed.