Karaoke: Thiên Chúa Yêu Tôi

Nguồn: https://youtu.be/ZPgoaKXYOS4

Nguồn: https://youtu.be/pC9JM0NltSg

Thiên Chúa Yêu Tôi
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Tóc Mây” của Phạm Thế Mỹ
21/10/2017

Thiên Chúa yêu tôi, yêu tôi thật nhiều.
Tình Ngài tha thiết bát ngát không gian.
Thiên Chúa yêu tôi, tha bao tội tình.
Trọn tình Thiên Chúa sáng trong hồn tôi.

Thiên Chúa yêu tôi, yêu tôi thật nhiều.
Gọi mời tôi đến vương quốc trên cao.
Thiên Chúa yêu tôi, chăm lo tận tình.
Đời bao mưa gió Chúa luôn quan phòng.

Lời Ngài ban cho tôi sức mới.
Cứ theo Ngài đi đến tương lai.
Lòng mừng vui, con tim biết hát
Tháng năm dài, an vui cùng Chúa.

Tình Ngài hơn non cao, biển lớn.
Mối ân tình Thiên Chúa yêu tôi
Dù thời gian không sao chứa hết.
Đến muôn đời Chúa vẫn yêu tôi.

Thiên Chúa yêu tôi, yêu tôi thật nhiều.
Tình Ngài tha thiết bát ngát không gian.
Tôi sẽ luôn luôn không xa rời Ngài
Hồn tôi muôn thuở sống trong ơn lành.

Thiên Chúa yêu tôi, yêu tôi thật nhiều.
Gọi mời tôi đến vương quốc trên cao.
Thiên Chúa yêu tôi, chăm lo tận tình.
Đời bao mưa gió Chúa luôn quan phòng.

Lời Ngài ban cho tôi sức mới.
Cứ theo Ngài đi đến tương lai.
Lòng mừng vui, con tim biết hát
Tháng năm dài, an vui cùng Chúa.

Tình Ngài hơn non cao, biển lớn.
Mối ân tình Thiên Chúa yêu tôi
Dù thời gian không sao chứa hết.
Đến muôn đời Chúa vẫn yêu tôi.

Thiên Chúa yêu tôi, yêu tôi thật nhiều.
Tình Ngài tha thiết bát ngát không gian.
Tôi sẽ luôn luôn không xa rời Ngài
Hồn tôi muôn thuở sống trong ơn lành.

Tôi sẽ luôn luôn không xa rời Ngài
Hồn tôi muôn thuở sống trong ơn lành.

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”
Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTk0MjgxNjRf
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTk0MjgxNjVf
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNTk0MjgxNjdf
Youtube karaoke: https://youtu.be/ZPgoaKXYOS4
Tải xuống tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTk3NzU3MjBf
Tải xuống karaoke video hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTk3NzU2MTFf
Youtube karaoke tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://youtu.be/pC9JM0NltSg

Comments are closed.