Karaoke: Thiên Chúa Là Cha

Thiên Chúa Là Cha
Pastor Huỳnh Christian Timothy
(Theo Điệu Nhạc “Duyên Quê” của Hoàng Thi Thơ)
18/02/2017

Tiếng Hát của Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTIzMDA0ODRf/15_ThienChuaLaCha%28DuyenQue%29Priscilla.wav

Thiên Chúa từ nhân
đời đời cao quý
làm ơn, thương xót,
và ban phước cho ai chọn tìm Ngài

Ai biết thờ tôn
một lòng tin Ngài
dù nghèo hay hèn
thì ơn Chúa ban còn đến muôn đời

Thiên Chúa là Cha
Người nào tin kính
lòng luôn trung tín
thì Cha sẽ ban phước hạnh ngàn đời

Ai đến cùng Cha
thì Ngài quan phòng
cuộc đời an lành
dù bao tháng năm giông tố trong đời

Chúa Cha trên trời
yêu thương ta không kể là giàu nghèo
chỉ cần lòng thật ăn năn
quyết tâm xa bỏ đời
gian tham bao ác tội
nhận về ơn thứ tha

Chúa đang chờ ta
Ai ơi!
Ai ơi! Mau thật lòng
Cha ban ơn hồng
cho ta sống mặn nồng
cùng nhau ngợi ca tình Chúa bao la

Thiên Chúa từ nhân
đời đời cao quý
làm ơn, thương xót,
và ban phước cho ai chọn tìm Ngài

Ai biết thờ tôn
một lòng tin Ngài
dù nghèo hay hèn
thì ơn Chúa ban còn đến muôn đời

Thiên Chúa là Cha
Người nào tin kính
lòng luôn trung tín
thì Cha sẽ ban phước hạnh ngàn đời

Ai đến cùng Cha
thì Ngài quan phòng
cuộc đời an lành
dù bao tháng năm giông tố trong đời

Chúa Cha trên trời
yêu thương ta không kể là giàu nghèo
chỉ cần lòng thật ăn năn
quyết tâm xa bỏ đời
gian tham bao ác tội
nhận về ơn thứ tha

Chúa đang chờ ta
Ai ơi!
Ai ơi! Mau thật lòng
Cha ban ơn hồng
cho ta sống mặn nồng
cùng nhau ngợi ca tình Chúa bao la

Thiên Chúa từ nhân
đời đời cao quý
làm ơn, thương xót,
và ban phước cho ai chọn tìm Ngài

Ai biết thờ tôn
một lòng tin Ngài
dù nghèo hay hèn
thì ơn Chúa ban còn đến muôn đời

Thiên Chúa là Cha
Người nào tin kính
lòng luôn trung tín
thì Cha sẽ ban phước hạnh ngàn đời

Ai đến cùng Cha
thì Ngài quan phòng
cuộc đời an lành
dù bao tháng năm giông tố trong đời
cuộc đời an lành
dù bao tháng năm giông tố trong đời

Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ

Tải xuống lời bài hát
https://od.lk/d/MV8xNTE2NzI3MDNf/15_ThienChuaLaCha%28DuyenQue%29.pdf

Tải xuống nhạc đệm
https://od.lk/d/MV8xNTAxNTk1NjRf/15_ThienChuaLaCha%28DuyenQue%29.wav

Tải xuống karaoke video
https://od.lk/d/MV8xNTAxNTg0ODVf/15_ThienChuaLaCha%28DuyenQue%29.mp4

Tải xuống karaoke video với tiếng hát của Priscilla
https://od.lk/d/MV8xNTIzMTg1ODFf/15_ThienChuaLaCha%28DuyenQue%29Priscilla.mp4

Comments are closed.