Karaoke Thánh Ca: Theo Chúa Không Ngại Khó


Nguồn: https://youtu.be/8MffgJjM_N0

 


Nguồn: https://youtu.be/RcSGhzRQUCc

Theo Chúa Không Ngại Khó
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Bức Họa Đồng Quê” của Văn Phụng
05/28/2017

Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh):
https://od.lk/f/MV8xNTU3MTAyODNf

Cùng nhau ta hân hoan chung bước nếp sống mới
theo Chúa bao ngày tháng trong trần thế này.
Đời ta không lo chi, Thiên Chúa Đấng cứu giúp
tay Chúa luôn dìu dắt qua từng bước đường.

Mừng vui ta ca vang linh khúc với tiếng hát
dâng Chúa theo nhịp bước chân về thiên đàng.
Đường đi bao gian nan ta cứ mãi vững bước
Theo Chúa không ngại khó không ngại quên mình.

Chúa, Đấng cứu giúp ta để đời ta luôn sống vui
Chúa, Đấng mãi dắt chăn để đời ta luôn thái an.
Cứ tiến bước luôn, cùng đồng hành luôn.
Người người mừng vui lòng hòa cùng nhau
nhịp nhàng lời ca. Cùng nhau ta đi lên.

Chúa, Đấng cứu giúp ta để đời ta luôn sống vui
Chúa, Đấng mãi dắt chăn để đời ta luôn thái an.
Cứ tiến bước luôn, cùng đồng hành luôn.
Người người mừng vui lòng hòa cùng nhau
nhịp nhàng lời ca. Cùng nhau ta đi lên.

Về đây trong yêu thương ta sống nếp sống mới
tin kính theo Lời Chúa không còn vướng tội.
Từ nay, ta quăng xa bao ý xấu lúc trước
theo Chúa không lùi bước qua từng nẻo đường.

Rồi đây không bao lâu khi Chúa sẽ đến với
thiên sứ đem Hội Thánh đi về thiên đàng.
Cùng nhau ta hân hoan trong áo thánh sáng láng
theo Chúa ta cùng sống muôn đời bên Ngài.

Cùng nhau ta hân hoan chung bước nếp sống mới
theo Chúa bao ngày tháng trong trần thế này.
Đời ta không lo chi, Thiên Chúa Đấng cứu giúp
tay Chúa luôn dìu dắt qua từng bước đường.

Mừng vui ta ca vang linh khúc với tiếng hát
dâng Chúa theo nhịp bước chân về thiên đàng.
Đường đi bao gian nan ta cứ mãi vững bước
theo Chúa không ngại khó không ngại quên mình.

Chúa, Đấng cứu giúp ta để đời ta luôn sống vui
Chúa, Đấng mãi dắt chăn để đời ta luôn thái an.
Cứ tiến bước luôn, cùng đồng hành luôn.
Người người mừng vui lòng hòa cùng nhau
nhịp nhàng lời ca. Cùng nhau ta đi lên.

Chúa, Đấng cứu giúp ta để đời ta luôn sống vui
Chúa, Đấng mãi dắt chăn để đời ta luôn thái an.
Cứ tiến bước luôn, cùng đồng hành luôn.
Người người mừng vui lòng hòa cùng nhau
nhịp nhàng lời ca. Cùng nhau ta đi lên.

Về đây trong yêu thương ta sống nếp sống mới
tin kính theo Lời Chúa không còn vướng tội.
Từ nay, ta quăng xa bao ý xấu lúc trước
theo Chúa không lùi bước qua từng nẻo đường.

Rồi đây không bao lâu khi Chúa sẽ đến với
thiên sứ đem Hội Thánh đi về thiên đàng.
Cùng nhau ta hân hoan trong áo thánh sáng láng
theo Chúa ta cùng sống muôn đời bên Ngài.

Theo Chúa ta cùng sống muôn đời bên Ngài.
Theo Chúa ta cùng sống muôn đời bên Ngài.

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTUwMzIxMjNf

Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTUwMzIxMzVf

Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNTUwMzIxNTdf

Tải xuống audio với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTU3MTAyODNf

Tải xuống karaoke video với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTU3MTAzMzlf

Comments are closed.