Karaoke: Thế Nhân Ơi! Mau Về Bên Chúa!

千言万语 (Thiên Ngôn Vạn Ngữ)
Taiwanese Music (Nhạc Đài Loan)

Lời Việt: Thế Nhân Ơi! Mau Về Bên Chúa!
Pastor Huỳnh Christian Timothy
09/02/2017

Tiếng Hát: Huỳnh Christian Priscilla
https://od.lk/d/MV8xNTE1OTg2ODJf/09_TheNhanOiMauVeBenChua%28ThienNgonVanNgu%29Priscilla.wav

Đường về chốn quê hương ở trên trời
Chúa Jesus chung bước từng phút giây
Lời Ngài dạy khuyên: Chớ lo sợ chi
Vì Ta vẫn luôn đi cùng với con

Thế nhân ơi! Mau về bên Chúa!
Đời lắm đắng cay, nào có đâu chân tình
Về bên Chúa, nhân từ kính yêu
Cuộc đời xưa nước trôi qua cầu

Từ nay sống trong ân điển thiên đàng
Thế gian xem như giấc mộng đã qua
Lòng này chờ mong Chúa Jesus thôi
Ngài vui đón ta đi vào nước Cha

Đường về chốn quê hương ở trên trời
Chúa Jesus chung bước từng phút giây
Lời Ngài dạy khuyên: Chớ lo sợ chi
Vì Ta vẫn luôn đi cùng với con

Thế nhân ơi! Mau về bên Chúa!
Đời lắm đắng cay, nào có đâu chân tình
Về bên Chúa, nhân từ kính yêu
Cuộc đời xưa nước trôi qua cầu

Từ nay sống trong ân điển thiên đàng
Thế gian xem như giấc mộng đã qua
Lòng này chờ mong Chúa Jesus thôi
Ngài vui đón ta đi vào nước Cha
Ngài vui đón ta đi vào nước Cha

Tải xuống pdf lời bài hát:
https://od.lk/d/MV8xNDk4NTEwODFf/TheNhanOiMauVeBenChua%28ThienNgonVanNgu%29.pdf

Tải xuống wav nhạc đệm:
https://od.lk/d/MV8xNDk4NTExODBf/09_TheNhanOiMauVeBenChua%28ThienNgonVanNgu%29.wav

Tải xuống karaoke video:
https://od.lk/d/MV8xNDk4NzM2NDhf/09_TheNhanOiMauVeBenChua%28ThienNgonVanNgu%29.mp4

Tải xuống karaoke video với tiếng hát của Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTQ5MDY3MzFf/09_TheNhanOiMauVeBenChua%28ThienNgonVanNgu%29Priscilla.mp4

Comments are closed.