Karaoke Thánh Ca: Vì Tôi

 

 

Vì Tôi
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Không Bao Giờ Ngăn Cách” của Trần Thiện Thanh
Guitar Hawaii: Cao Dzan
27/01/2018

Muôn đời… khắc ghi tình yêu Jesus
Vì tôi… Jesus treo thân thập giá
Mão gai Ngài mang, chân tay đinh hằn vết
Xác thân Ngài đòn roi làm tuôn máu
Gánh bao nhục hình… vì tôi Ngài mang hết
Linh hồn tôi xót xa!

Ân tình… Chúa ban làm sao đành quên
Vì tôi… Jesus bên Cha cầu khẩn
Giúp tôi được Cha tha bao nhiêu tội lỗi
Những khi ngập ngừng chân, Ngài thêm sức
Để trên linh trình đi theo Ngài, tôi sẽ không lui

Không bao giờ!
Không bao giờ tôi lìa xa Chúa tôi!
Trọn lòng tôi luôn tôn Jesus làm thánh
Suốt cuộc đời tôi đi theo Chúa, mang thập giá
Không bao giờ!
Không bao giờ trở về cuộc sống xưa!
Được dựng nên trong Jesus, con người mới
Tiếp nhận Thần Linh Cha ban, vui sống theo Lời Ngài

Ân tình… Chúa ban làm sao đành quên
Vì tôi… Jesus bên Cha cầu khẩn
Giúp tôi được Cha tha bao nhiêu tội lỗi
Những khi ngập ngừng chân, Ngài thêm sức
Để trên linh trình đi theo Ngài, tôi sẽ không lui.

Không bao giờ!
Không bao giờ tôi lìa xa Chúa tôi!
Trọn lòng tôi luôn tôn Jesus làm thánh
Suốt cuộc đời tôi đi theo Chúa, mang thập giá
Không bao giờ!
Không bao giờ trở về cuộc sống xưa!
Được dựng nên trong Jesus, con người mới
Tiếp nhận Thần Linh Cha ban, vui sống theo Lời Ngài

Ân tình… Chúa ban làm sao đành quên
Vì tôi… Jesus bên Cha cầu khẩn
Giúp tôi được Cha tha bao nhiêu tội lỗi
Những khi ngập ngừng chân, Ngài thêm sức
Để trên linh trình đi theo Ngài, tôi sẽ không lui.

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
Youtube karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Comments are closed.