Karaoke Thánh Ca: Từ Khi Có Chúa

 

 

Từ Khi Có Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Đường Xưa Lối Cũ” của Hoàng Thi Thơ
27/01/2018

Từ khi có Chúa, Chúa với tôi mãi bên nhau không rời
Từ khi có Chúa, Chúa vẫn luôn dắt tôi qua ngàn phương
Từ khi có Chúa, mãi hát ca, tiếng ca vang trong hồn
Từ khi có Chúa, Chúa giúp tôi, giúp tôi yêu Ngài luôn

Từ khi có Chúa, biết kính yêu, kính yêu Cha trên trời
Từ khi có Chúa, biết đớn đau, xót thương cho trần gian
Đời không có Chúa, sức sống thiêng héo khô trong linh hồn
Vì không có Chúa, vẫn mãi luôn buông trôi theo thời gian

Bao ân tình từ trời ban xuống
Mà nhiều người không hân hoan tiếp đón ơn trời
Cuộc đời này đây qua nhanh khi ta không ngờ
Sao còn hồ nghi không tin nơi Lời Thiên Chúa?

Bao sang giàu, địa vị, học thức
Tiền tài phù du không sao cứu lấy linh hồn
Mà nhờ Jesus hy sinh ban ơn chuộc tội
Xin người hồi tâm đến cùng cứu ân Tin Lành

Từ khi có Chúa, cứ thiết tha mãi rao ra Tin Lành
Từ khi có Chúa, cứ khẩn xin Chúa thương dân Việt Nam
Từ nam ra bắc, khắp xóm thôn, chốn cao sang đô thành
Đều tin nơi Chúa, để mãi luôn sống vui trong tình Cha

Bao ân tình từ trời ban xuống
Mà nhiều người không hân hoan tiếp đón ơn trời
Cuộc đời này đây qua nhanh khi ta không ngờ
Sao còn hồ nghi không tin nơi Lời Thiên Chúa?

Bao sang giàu, địa vị, học thức
Tiền tài phù du không sao cứu lấy linh hồn
Mà nhờ Jesus hy sinh ban ơn chuộc tội
Xin người hồi tâm đến cùng cứu ân Tin Lành

Từ khi có Chúa, cứ thiết tha mãi rao ra Tin Lành
Từ khi có Chúa, cứ khẩn xin Chúa thương dân Việt Nam
Từ nam ra bắc, khắp xóm thôn, chốn cao sang đô thành
Đều tin nơi Chúa, để mãi luôn sống vui trong tình Cha

Từ nam ra bắc, khắp xóm thôn, chốn cao sang đô thành
Đều tin nơi Chúa, để mãi luôn sống vui trong tình Cha.

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
Youtube karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Comments are closed.