Karaoke Thánh Ca: Trong Cha Là Mùa Xuân

 

 

Trong Cha Là Mùa Xuân
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Anh Cho Em Mùa Xuân” của Nguyễn Hiền
06/02/2018

Cha ban cho hồng ân
Một linh hồn sống lại
Thần linh dựng nên mới
Từ nay thân xác này
Cha đã làm nên thánh
Suốt đời tôn thờ Cha

Trong Cha là mùa xuân
Đời con là tất cả
Lời ca tụng Thiên Chúa
Vần thơ hay tiếng nhạc
Tha thiết lòng tin kính
Bông trái lành dâng Cha

Tháng ngày dài đi tới
Đường đi xa cũng gần
Vì Cha cùng chung bước
Chẳng bao giờ xa cách (Giô-suê 1:9)
Con vững bước bên Ngài (Lần hai hát: Con vững bước bên Cha)
Theo Chúa đi suốt đời
Trong công bình thánh khiết
Tiến bước về quê xa

Cha ban cho hồng ân
Một linh hồn sống lại
Thần linh dựng nên mới
Từ nay thân xác này
Cha đã làm nên thánh
Suốt đời tôn thờ Cha

Trong Cha là mùa xuân
Đời con là tất cả
Lời ca tụng Thiên Chúa
Vần thơ hay tiếng nhạc
Tha thiết lòng tin kính
Bông trái lành dâng Cha.

(Hát hai lần)

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Comments are closed.