Karaoke Thánh ca: Lòng Mừng Vui Vì Chúa Yêu Con

 Lòng Mừng Vui Vì Chúa Yêu Con
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Tuổi Mộng Mơ” của Phạm Duy
30/01/2018

1
Thiên Chúa Cha trên trời vẫn hằng luôn dắt dìu con
Con sống trong ơn lành, vâng phục Lời Thiên Chúa
Luôn hát ca tôn vinh với hết cả tấm lòng
Cha kính yêu trên trời, kính tôn Cha suốt đời

Đời đẹp thay! Lòng mừng vui! Chúa yêu con!
Lời tạ ơn từ trong tim kính dâng Cha!

2
Bao tháng năm trong đời sẽ hằng luôn giữ lòng tin
Tin Chúa luôn nhân từ, bao nhiêu lời Cha hứa
Cha sẽ luôn ban cho những ai thật yêu Ngài
Cha mãi ban ơn lành những ai tin kính Ngài

Đời đẹp thay! Lòng mừng vui! Chúa yêu con!
Lời tạ ơn từ trong tim kính dâng Cha!

3
Thiên Chúa Cha trên trời vẫn hằng luôn dắt dìu con
Con sống trong ơn lành, vâng phục Lời Thiên Chúa
Luôn hát ca tôn vinh với hết cả tấm lòng
Cha kính yêu trên trời, kính tôn Cha suốt đời

Đời đẹp thay! Lòng mừng vui! Chúa yêu con!
Lời tạ ơn từ trong tim kính dâng Cha!

4
Bao tháng năm trong đời sẽ hằng luôn giữ lòng tin
Tin Chúa Cha nhân từ, bao nhiêu lời Cha hứa
Cha sẽ luôn ban cho những ai thật yêu Ngài
Cha mãi ban ơn lành những ai tin kính Ngài

Đời đẹp thay! Lòng mừng vui! Chúa yêu con!
Lời tạ ơn từ trong tim kính dâng Cha!

5
Con xứng danh con Trời bởi vì con vững lòng tin
Tin Chúa Cha trên trời, tin mọi lời Cha phán
Tin Chúa Jesus, tin Đấng Chân Thật trong lòng
Ban thánh linh nơi Ngài ấn chứng con suốt đời

Đời đẹp thay! Lòng mừng vui! Chúa yêu con!
Lời tạ ơn từ trong tim kính dâng lên!

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
Youtube karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Comments are closed.