Karaoke Thánh Ca: Lời Hứa Yêu Nhau Trong Chúa

 

 

Lời Hứa Yêu Nhau Trong Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Thu Sầu” của Lam Phương
17/02/2018

Quỳ nơi chân Chúa chúng con cùng hứa
Trọn đời theo Chúa cùng bước bên nhau
Cuộc tình dâng Chúa Lời Chúa vâng theo
Mọi sự trong đời lòng tin nơi Chúa

Từ nay vui sống bên nhau vì Chúa
Giàu nghèo ơn Chúa lòng chẳng lo toan
Một lòng trung tín cùng sống bên Cha
Yêu nhau tha thiết tình mãi không phai

Lời Ngài truyền dạy nguyện ghi khắc lòng
Vợ chồng trong Chúa đầm ấm bên nhau
Lời Ngài ghi nhớ gìn giữ cho nhau
Bên nhau trong tình yêu Chúa
Ngày tháng dẫu cho héo tàn
Tình vẫn không tàn

Quỳ nơi chân Chúa chúng con cùng hứa
Trọn đời theo Chúa cùng bước bên nhau
Cuộc tình dâng Chúa Lời Chúa vâng theo
Yêu nhau tha thiết tình mãi không phai!

Lời Ngài truyền dạy nguyện ghi khắc lòng
Vợ chồng trong Chúa đầm ấm bên nhau
Lời Ngài ghi nhớ gìn giữ cho nhau
Bên nhau trong tình yêu Chúa
Ngày tháng dẫu cho héo tàn
Tình vẫn không tàn

Quỳ nơi chân Chúa chúng con cùng hứa
Trọn đời theo Chúa cùng bước bên nhau
Cuộc tình dâng Chúa Lời Chúa vâng theo
Yêu nhau tha thiết tình mãi không phai!

Cuộc tình dâng Chúa Lời Chúa vâng theo
Yêu nhau tha thiết tình mãi không phai!

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18

Youtube karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Comments are closed.