Karaoke Thánh Ca: Khi Cha Đến Bên Con

 

 

Khi Cha Đến bên Con
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “T’as le Look Coco” của Laroche Valmont
04/02/2018

Khi Cha đến bên con
Tiếng Cha ngọt ngào
Con vui sướng trong lòng
Xin Ngài hãy gần bên con luôn

Khi Cha đến bên con
Phước thiêng ngập tràn
Con tươi thắm linh hồn
Xin Ngài hãy gần bên con luôn

Cuộc sống trước đây lầm lỡ
Giờ đây vâng theo ý Ngài
Ngài đã thứ tha tội lỗi
Làm cho con nên mới rồi
Ngài đến khiến cho con được sống
Trong tin yêu nồng cháy

Bao lo lắng băn khoăn
Cách xa thật rồi
Con vui bước bên Ngài
Trên hành trình vào nơi vinh quang

Bao lo lắng băn khoăn
Cách xa thật rồi
Con vui bước bên Ngài
Trên hành trình vào nơi vinh quang

Cuộc sống trước đây lầm lỡ
Giờ đây vâng theo ý Ngài
Ngài đã thứ tha tội lỗi
Làm cho con nên mới rồi
Ngài đến khiến cho con được sống
Trong tin yêu nồng cháy

Cuộc sống trước đây lầm lỡ
Giờ đây vâng theo ý Ngài
Ngài đã thứ tha tội lỗi
Làm cho con nên mới rồi
Ngài đến khiến cho con được sống
Trong tin yêu nồng cháy

Bao lo lắng băn khoăn
Cách xa thật rồi
Con vui bước bên Ngài
Trên hành trình vào nơi vinh quang

Bao lo lắng băn khoăn
Cách xa thật rồi
Con vui bước bên Ngài
Trên hành trình vào nơi vinh quang.

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
Youtube karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Comments are closed.