Karaoke Thánh Ca: Đành Lòng Quên Chúa Sao?

 

 

Đành Lòng Quên Chúa Sao?
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Đường Xa Ướt Mưa” của Đức Huy
26/01/2018

Jesus ngày xưa đến nơi thế trần
Hy sinh vì tôi cứu tôi thoát tội
Treo thân đồi cao đớn đau rã rời
Ngài vì tôi chết thay

Bao nhiêu tội ô Chúa cam gánh rồi
Cho tôi từ nay sống trong phước ân
Sao tôi đành quên Chúa luôn ngóng chờ
Tình Ngài bao thiết tha!

Đành lòng quên Chúa sao?
Khi Chúa yêu tôi vô cùng
Yêu tôi Ngài không tiếc chi!
Tình Ngài bao thiết tha!
Sao nỡ quên ân tình Ngài?
Khi Jesus hằng ngày ngóng trông tôi!

Con xin từ nay sống theo ý Ngài
Quên con đường xưa, bước đi với Ngài
Tin nơi Ngài thôi đức tin vững bền
Chờ Ngài vui đón con!

Tin nơi Ngài!
Chờ Ngài vui đón con!

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
Youtube karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Comments are closed.