Karaoke Thánh Ca: Cùng Nhau Rao Giảng Tin Lành

 

 

Cùng Nhau Rao Giảng Tin Lành
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Tình Ca Trên Lúa” của Hoàng Thi Thơ
26/01/2018

Tin Lành cứu người, một lòng rao ra
Tin Lành cứu đời, giảng truyền muôn nơi
Giảng truyền muôn nơi dù qua bao ngọn đồi
Rừng xanh xanh bạt ngàn
Dù đèo cao
Dù vượt ghềnh, vượt ngàn con thác
Ta vẫn không ngại ngần

Tin Lành cứu người, người người an vui
Tin Lành cứu đời, cuộc đời xôn xao
Lòng người hân hoan, ngàn câu ca vang lừng
Còn đâu bao hận thù
Cùng nhìn nhau
Nhìn được tình của người trong Chúa
Ơn Chúa ôi tuyệt vời!

Ta bên nhau vâng lời Chúa truyền
Trong tim ta lời Chúa còn vang
Mang tin yêu rao truyền khắp miền
Tin Lành này giảng đến muôn dân
Ta bên nhau trên mọi bước đường
Cuộc sống này nguyện kính dâng Cha

Tin Lành cứu người, một lòng rao ra
Tin Lành cứu đời, giảng truyền muôn nơi
Giảng truyền muôn nơi dù qua bao ngọn đồi
Rừng xanh xanh bạt ngàn
Dù đèo cao
Dù vượt ghềnh, vượt ngàn con thác
Ta vẫn không ngại ngần

Tin Lành cứu người, một lòng rao ra
Tin Lành cứu đời, giảng truyền muôn nơi
Giảng truyền muôn nơi dù qua bao ngọn đồi
Rừng xanh xanh bạt ngàn
Dù đèo cao
Dù vượt ghềnh, vượt ngàn con thác
Ta vẫn không ngại ngần

Tin Lành cứu người, người người an vui
Tin Lành cứu đời, cuộc đời xôn xao
Lòng người hân hoan, ngàn câu ca vang lừng
Còn đâu bao hận thù
Cùng nhìn nhau
Nhìn được tình của người trong Chúa
Ơn Chúa ôi tuyệt vời!

Ta bên nhau vâng lời Chúa truyền
Trong tim ta lời Chúa còn vang
Mang tin yêu rao truyền khắp miền
Tin Lành này giảng đến muôn dân
Ta bên nhau trên mọi bước đường
Cuộc sống này nguyện kính dâng Cha

Tin Lành cứu người, một lòng rao ra
Tin Lành cứu đời, giảng truyền muôn nơi
Giảng truyền muôn nơi dù qua bao ngọn đồi
Rừng xanh xanh bạt ngàn
Dù đèo cao
Dù vượt ghềnh, vượt ngàn con thác
Ta vẫn không ngại ngần

Dù đèo cao
Dù vượt ghềnh, vượt ngàn con thác
Ta vẫn không ngại ngần

Dù đèo cao
Dù vượt ghềnh, vượt ngàn con thác
Ta vẫn không ngại ngần

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
Youtube karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Comments are closed.