Karaoke Thánh Ca: Chúa Đang Đón Chờ Người Ơi Hãy về

 

 

Chúa Đang Đón Chờ Người Ơi Hãy Về
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Nỗi Buồn Hoa Phượng” của Thanh Sơn
27/01/2018

Có ai biết rằng, vì yêu thế trần
Chúa xa trời cao, xuống nơi trần gian
Ngài mang thân xác như chúng ta đây
Sống cùng thế nhân mỗi ngày
Cuộc đời không biết giàu sang

Chúa đem phước lành, bình an xuống đời
Đuổi xa tà ma, chữa bao người đau
Bàn tay nhân ái ôm bế chiên thơ
Những lời dạy khuyên hết lòng
Làm tươi mát bao linh hồn

Chính vì tội tình ta, Jesus mang gánh rồi
Chết treo mình trên giá gỗ
Mà nay cuộc đời ta mừng vui cùng đi với Chúa
Chốn thiên đàng Ngài vui đón ta

Chúa đang đón chờ người ơi hãy về
Bỏ đi tội lỗi đắng cay lầm than
Vào trong Hội Thánh, Thân Chúa Jesus
Đón chờ Ngài quay trở lại
Đời ta sống trong an bình

Chúa đang đón chờ người ơi hãy về
Bỏ đi tội lỗi đắng cay lầm than
Vào trong Hội Thánh, thân Chúa Jesus
Đón chờ Ngài quay trở lại
Đời ta sống trong an bình

Vào trong Hội Thánh, Thân Chúa Jesus
Đón chờ Ngài quay trở lại
Đời ta sống trong an bình
Vào trong Hội Thánh, Thân Chúa Jesus
Đón chờ Ngài quay trở lại
Đời ta sống trong an bình

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
Youtube karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Comments are closed.