Karaoke Thánh Ca: Ta Vẫn Bước Bên Con

Nguồn: https://youtu.be/513qjtAU7P4

Nguồn: https://youtu.be/sTzmKdOET4Q

Ta Vẫn Bước Bên Con
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “月亮代表我的心”của 翁清溪
(“The Moon Represents My Heart” Composed by Weng Ching-hsi)

07/08/2017

Này con hỡi!
Con đừng lui bước
Vì Ta vẫn bước bên con
Tháng năm dài miệt mài
Bước chân dường mệt nhoài
Ta vẫn bên con từng phút giây

Này con hỡi!
Ân tình Ta đó
Từ xưa cho đến mai sau
Mối ân tình đời đời
Vẫn yêu thật nồng nàn
Không đổi thay, tình luôn thiết tha

Những khi con mệt mỏi nhiều
Ân điển Ta giúp con hồi sức
Những khi con trượt ngã dài
Bàn tay Ta vội vàng nâng bước con

Dìu con bước
Đi về thiên quốc
Nhà Cha, vui hưởng vinh quang
Hãy kiên trì, bền lòng
Chớ nao sờn, ngại ngùng
Ta vẫn bên con từng phút giây

Này con hỡi!
Ân tình Ta đó
Từ xưa cho đến mai sau
Mối ân tình đời đời
Vẫn yêu thật nồng nàn
Không đổi thay, tình luôn thiết tha

Những khi con mệt mỏi nhiều
Ân điển Ta giúp con hồi sức
Những khi con trượt ngã dài
Bàn tay Ta vội vàng nâng bước con

Dìu con bước
Đi về thiên quốc
Nhà Cha, vui hưởng vinh quang
Hãy kiên trì, bền lòng
Chớ nao sờn, ngại ngùng
Ta vẫn bên con từng phút giây

Hãy kiên trì, bền lòng
Chớ nao sờn, ngại ngùng
Ta vẫn bên con từng phút giây

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTcxNjk4MTFf
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTcxNjk4MzNf
Tải xuống Karaoke: https://od.lk/f/MV8xNTcyNDQ3OTVf
Tải xuống Karaoke tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTcyNjI1OTZf
Tải xuống WAV tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTcxNjk4MzNf

Comments are closed.