Karaoke: Ta Theo Nhau Trong Chúa

(Âm Giai B) Nguồn: https://youtu.be/lm8Jtj6ENKI

 

(Âm Giai F#) Nguồn: https://youtu.be/Vxi_Vfh10vc

Nguồn: https://youtu.be/qkXnTB2y4-8

Ta Theo Nhau Trong Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
(Theo Điệu Dân Ca “Hồn Quê” của Thanh Sơn)
11/02/2017

 

 

Ta theo nhau trong Chúa sống lời Cha Thánh dạy khuyên
Yêu thương nhau thân thiết nhắc chừng nhau luôn nhớ rằng:
Đừng vì đời lòng băn khoăn, đừng vì tiền mà lo toan
Bao đắn đo trong đời đều có Cha Thánh đùm bọc ta

Ta vui trong ân điển Đức Chúa Trời ban xuống đầy dư
Ơn yêu thương ta đó có được trong Con của Ngài
Đời ngập tràn tình thiêng liêng. Lòng rộn ràng nhờ Giê-xu
Ta hãy quên đi cuộc đời đã qua chìm vào tối tăm

Tháng năm mới ta cùng bạn bè sống trong phước ơn Trời đầy tràn
Ngàn tiếng ca ta cùng hát vang bao nhiêu niềm vui ôm trọn vào lòng
Từng ngày qua hướng lòng về Cha. Đường dù xa thấm mệt chờ mong
Cứ bên nhau nhắc lời thánh truyền để khuyên lơn nhau

Trong Giê-xu ta sống tháng ngày theo sát Lời Cha
Sao cho luôn nên thánh xứng là con dân Nước Trời
Rồi một ngày còn không xa được về trời về bên Cha
Bên Chúa Giê-xu ngập tràn phước hạnh đời đời chẳng phai

Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ

Tải xuống lời bài hát:
https://od.lk/d/MV8xNTAxNDQxNzhf/13_TaTheoNhauTrongChua%28HonQue%29.pdf

Tải xuống nhạc đệm âm giai B:
https://od.lk/f/MV8xNTkzNDE0NTRf

 

Tải xuống karaoke video âm giai B:
https://od.lk/f/MV8xNTkzNDE0MjFf

Tải xuống nhạc đệm âm giai F#:

https://od.lk/d/MV8xNTAxNDQxNjlf/13_TaTheoNhauTrongChua%28HonQue%29.wav

Tải xuống karaoke video âm giai F#:
https://od.lk/d/MV8xNTAxNDQxOTBf/13_TaTheoNhauTrongChua%28HonQue%29.mp4

Tải xuống Karaoke tiếng hát Priscilla:
https://od.lk/f/MV8xNTk0NDI3ODRf

Comments are closed.