Karaoke: Những Bước Chân Truyền Giáo

Những Bước Chân Truyền Giáo
Pastor Huỳnh Christian Timothy
(Theo Điệu Nhạc “Chiều Lên Bản Thượng” của Lê Dinh)
22/04/2017

Tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTQ0MzE5MTZf/20_NhungBuocChanTruyenGiao%28ChieuLenBanThuong%29Priscilla.wav

Những bước chân truyền giáo
Ôi! Xinh đẹp thay!
Sức sống trong Lời Chúa
mang cho đời đây

Những bước chân truyền giáo
không ngại gì gian lao
bên Chúa cùng đi tới.

Những bước chân truyền giáo
qua bao đèo cao
tiếp nối bao đồi núi
qua bao rừng sâu
qua bao nhiêu ruộng nương
qua từng miền cô thôn
hay phố đông nhiều người

Điệp Khúc:

Cùng nhau ra đi
bao miền xa bên nhau
ta kề vai bên vai
không ngại khó.

Đời bao đau thương
nhưng lòng luôn trung kiên
đem tình Cha
rao báo khắp nơi.

Cùng nhau hân hoan
chung lòng mang tin yêu
rao truyền cho
nhân gian ân tình Chúa.

Rồi đây mai sau
khi đời thôi thương đau,
ta cùng nhau
vào trong Nước Trời.

Những bước chân truyền giáo
đi qua ngàn nơi.
Có Chúa luôn cùng bước
ta không dừng chân.

Cứ vững tin Lời Chúa
cho dù nhiều gian lao
ta vẫn còn đi tới.

Những bước chân truyền giáo
Ôi! Xinh đẹp thay!
Sức sống trong Lời Chúa
mang cho đời đây.

Tiến bước ta cùng đi
Tin Lành cùng gieo ra
bao thế nhân đợi chờ…

Tải xuống lời bài hát:
https://od.lk/d/MV8xNTQzNTY2ODdf/20_NhungBuocChanTruyenGiao%28ChieuLenBanThuong%29.pdf

Tải xuống nhạc đệm:
https://od.lk/d/MV8xNTQzNTY2Njdf/20_NhungBuocChanTruyenGiao%28ChieuLenBanThuong%29.wav

Tải xuống karaoke video:
https://od.lk/d/MV8xNTQzNTY2MThf/20_NhungBuocChanTruyenGiao%28ChieuLenBanThuong%29.mp4

Tải xuống karaoke video với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTQ0MzE4ODZf/20_NhungBuocChanTruyenGiao%28ChieuLenBanThuong%29Priscilla.mp4

Karaoke: https://youtu.be/fwg11cHve5A

Comments are closed.