Karaoke: Nhã Ca 2 – Người Tôi Yêu Ơi

Nguồn: https://youtu.be/rduCniTGM9g

Nguồn: https://youtu.be/1EIPL54YRF8

Nhã Ca 2: Người Tôi Yêu Ơi!
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “
玫瑰玫瑰我愛你của 陳歌辛
(“Rose, Rose, I Love You” by Chen Gexin)
23/09/2017

Nhã Ca 2:10-17

Này, người tôi yêu ơi
Băng giá đông nay qua rồi
Bầu trời xuân tươi trong nắng
Tiếng chim ca hót trên cành

Ngàn muôn hoa lá khoe
sắc hương bên đường
đón bước chân em
Này, người tôi yêu thương ơi
Đến đây cùng tôi

Này, người tôi yêu ơi
Bao tháng năm không phai tàn
Cuộc tình ta như hoa thắm
Sắt son cho đến muôn đời
Lòng tôi luôn dấu yêu
thiết tha chân tình
trao đến bên em

Này, người tôi yêu thương ơi
Đến đây cùng tôi
Gió mưa tan rồi
Bóng đêm không còn
Vườn nho thơm nức mùi hương hoa
Tôi đứng chờ

Đến bên tôi nào
Nói câu ân tình
Tình đôi ta viết thành bài ca
Ngàn lời yêu thương

Này, người tôi yêu ơi
Băng giá đông nay qua rồi
Bầu trời xuân tươi trong nắng
Tiếng chim ca hót trên cành

Ngàn muôn hoa lá khoe
sắc hương bên đường
đón bước chân em
Này, người tôi yêu thương ơi
Đến đây cùng tôi

Này, người tôi yêu ơi
Bao tháng năm không phai tàn
Cuộc tình ta như hoa thắm
Sắt son cho đến muôn đời
Lòng tôi luôn dấu yêu
thiết tha chân tình
trao đến bên em

Này, người tôi yêu thương ơi
Đến đây cùng tôi
Gió mưa tan rồi
Bóng đêm không còn
Vườn nho thơm nức mùi hương hoa
Tôi đứng chờ

Đến bên tôi nào
Hát câu ân tình
Tình đôi ta viết thành bài ca
Ngàn lời yêu thương

Này, người tôi yêu ơi
Băng giá đông nay qua rồi
Bầu trời xuân tươi trong nắng
Tiếng chim ca hót trên cành

Ngàn muôn hoa lá khoe
sắc hương bên đường
đón bước chân em
Này, người tôi yêu thương ơi
Đến đây
cùng tôi

 

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTg5MDMwOTJf

Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTg1MTM2NzBf

Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNTk0NzEyMDBf

Youtube karaoke: https://youtu.be/rduCniTGM9g

Tải xuống tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTk1MTI0MDRf

Tải xuống karaoke video hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTk0NzEyMDBf

Youtube karaoke tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://youtu.be/1EIPL54YRF8

 

 

Comments are closed.