Karaoke: Người Người Hỡi! Xin Dừng Bước!

Người Người Hỡi! Xin Dừng Bước!
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Điệu Dân Ca Mỹ “Five Hundred Miles Away From Home” by Hedy West
30/04/2017

Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTQ0ODgxMjlf/21_NguoiNguoiHoiXinDungBuoc%28FiveHundredMilesAwayFromHome%29Priscilla.wav

Đời là những tháng năm mờ tối
không niềm tin sống trong vô vọng.
Tìm nơi đâu phút giây an bình lòng hằng trông mong!

Một ngày nào đó nếu ta nằm xuống
Không còn vương vấn chi trên đời;
Nào ai hay biết chăng nơi nào hồn mình ra đi?

Người người hỡi! Xin dừng bước!
Đây lời Thiên Chúa ban cho đời:
Tình yêu Cha dắt đưa ta về cội nguồn thiên thu!

Còn chờ gì nữa? Thế gian mờ tối
có đâu tình yêu, có đâu hy vọng?
Dừng đi thôi, bước chân mơ hồ vào miền hư vô.

Rồi ngày đến, Chúa Jesus sẽ
Đón ta vào trong chốn vinh quang Trời
Và rồi ta sẽ luôn bên Ngài đời đời an vui!

Người người hỡi! Chúa luôn thành tín,
không dời thay! Đấng ban hy vọng!
Tình yêu Cha vẫn luôn tuôn tràn một dòng thiên ân!

Một ngày nào đó, nếu ta nằm xuống
Linh hồn ta đến quê hương trời
miền an vui, Chúa luôn bên mình, chờ ngày vinh quang!

Người người hỡi! Xin dừng bước!
Quay về bên Chúa Cha nhân từ!
Tình yêu Cha dắt đưa ta về cội nguồn thiên thu!

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát:
https://od.lk/d/MV8xNTQ0NTI0MzJf/21_NguoiNguoiHoiXinDungBuoc%28FiveHundredMilesAwayFromHome%29.pdf

Tải xuống nhạc đệm:
https://od.lk/d/MV8xNTQ0ODgxMzJf/21_NguoiNguoiHoiXinDungBuoc%28FiveHundredMilesAwayFromHome%29.wav

Tải xuống karaoke video:
https://od.lk/d/MV8xNTQ0NTI0Mzdf/21_NguoiNguoiHoiXinDungBuoc%28FiveHundredMilesAwayFromHome%29.mp4

Tải xuống karaoke video với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTQ0ODgxMzdf/21_NguoiNguoiHoiXinDungBuoc%28FiveHundredMilesAwayFromHome%29Priscilla.mp4

Comments are closed.