Karaoke: Ngài Là Duy Nhất

Nguồn: https://youtu.be/DXbdS96wmTk

Nguồn: https://youtu.be/XJF6z2-LYt4

Ngài Là Duy Nhất
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Nhạt Nắng” của Xuân Lôi & Y Vân
21/10/2017

Bao năm đời tôi
đắm chìm trong men đắng cay.
Nghe xót xa cho lòng bồi hồi…

Tôi mơ ngày mai…
nắng mưa phong sương dập vùi
đời vẫn còn bình minh tươi sáng.

Nhưng tôi ngờ đâu
cõi đời không như ước mơ.
Cho đến khi tôi tìm gặp Ngài.

Yêu tôi thật lòng
Chúa ban cứu ân muôn đời.
Đời gần bên Chúa luôn bình an.

Từ nay tôi sống
trong tình yêu Chúa.
Lòng tôi mãi hoan ca.

Tình Ngài mênh mông
Tháng năm dần trôi
Chúa vẫn yêu hoài thôi!

Trong tôi lòng tin
vững vàng không nao núng chi.
Theo Chúa luôn không hề sờn lòng.

Tôi yêu Jesus
Kính dâng xác thân, tâm thần.
Ngài là duy nhất trong hồn tôi!

Từ nay tôi sống
trong tình yêu Chúa.
Lòng tôi mãi hoan ca.

Tình Ngài mênh mông
Tháng năm dần trôi
Chúa vẫn yêu hoài thôi!

Trong tôi lòng tin
vững vàng không nao núng chi.
Theo Chúa luôn không hề sờn lòng.

Tôi yêu Jesus
Kính dâng xác thân, tâm thần.
Ngài là duy nhất trong hồn tôi!

Tôi yêu Jesus
Kính dâng xác thân, tâm thần.
Ngài là duy nhất trong hồn tôi!

 

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”
Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTk0MjcyMjFf
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTk0MjcyMjJf
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNTk0MjczMjVf
Youtube karaoke: https://youtu.be/DXbdS96wmTk
Tải xuống tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNjAwODc5NTRf
Tải xuống karaoke video hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNjAwODgwMDRf
Youtube karaoke tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://youtu.be/XJF6z2-LYt4

Comments are closed.