Karaoke: Mùa Xuân Thánh Linh

Nguồn: https://youtu.be/WJ8KmWTyvxY

Mùa Xuân Thánh Linh
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Xuân và Tuổi Trẻ” của La Hối
05/02/2018

Đời mới, tươi như mùa xuân mới
Dầm thấm sâu trong Lời Cha Thánh
Linh hồn hát bài ca dâng Chúa
Trong Chúa sống an nhiên thái hòa

Lời Chúa trong ta: Hồn tươi thắm
Lòng ngỡ như vui mùa xuân mới
Linh hồn cứ tràn dâng ơn Chúa
Trong Chúa Jesus đời an vui

Khi Chúa yêu, Chúa yêu ta cho đến cùng (Giăng 13:1)
Khi Chúa yêu, bao lỗi xưa Ngài buông tha
Và mỗi ngày luôn dẫn đưa đường ta bước
Ta hát ca, vui thỏa trong mùa xuân thánh linh

Khi Chúa yêu, Chúa yêu ta cho đến cùng
Khi Chúa yêu, bao lỗi xưa Ngài buông tha
Và mỗi ngày luôn dẫn đưa đường ta bước
Ta hát ca, vui thỏa trong mùa xuân thiêng

Ta hát ca vui mừng xuân mới
Xuân thánh linh linh hồn an vui
Trong Chúa luôn mãi là xuân mới
Xuân thánh linh muôn đời không dứt

Ta hát ca vui mừng xuân mới
Xuân thánh linh linh hồn an vui
Ta hát ca mãi là xuân mới
Xuân thánh linh muôn đời sau không dứt

Chúa ban cho đời ta thỏa vui
Sống trong ơn lành xuân thánh linh
Kính dâng lên Ngài muôn tiếng ca
Thánh danh Ngài lòng luôn tôn kính

Chúa ban cho đời ta thỏa vui
Sống trong ơn lành xuân thánh linh
Kính dâng lên Ngài muôn tiếng ca
Tôn danh Ngài!

(Hát hai lần rồi hát đoạn dưới đây để kết thúc)

Đời mới, tươi như mùa xuân mới
Dầm thấm sâu trong Lời Cha Thánh
Linh hồn hát bài ca dâng Chúa
Trong Chúa sống an nhiên thái hòa

Lời Chúa trong ta: Hồn tươi thắm
Lòng ngỡ như vui mùa xuân mới
Linh hồn cứ tràn dâng ơn Chúa
Trong Chúa Jesus đời an vui

Linh hồn cứ tràn dâng ơn Chúa
Trong Chúa Jesus đời an vui!

 Địa chỉ tải xuống lời, nhạc đệm, và karaoke:

 Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

 Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Comments are closed.