Karaoke: Lời Nguyện Kính Dâng Cha

Nguồn: https://youtu.be/BWnPLRFM7oE

Nguồn: https://youtu.be/LSKlgqNInXU

Lời Nguyện Kính Dâng Cha
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Không Bao Giờ Quên Anh” của Hoàng Trang
09/01/2018

Con đến bên Cha với tất cả đau buồn cuộc đời khi xa Cha
Còn đâu những khi bình an tháng ngày được bước đi bên cạnh Ngài
Tình Ngài tha thiết luôn cáo trách trong tim
Lời Ngài gọi con: Này, Cha đang đón chờ!
Hãy quay trở về! Vui sống trong ơn lành!
Ta không hề quên con!

Con kính dâng Cha với tất cả chân thành lời cầu xin trong tim
Cầu xin Chúa luôn dìu con, suốt đời được bước đi bên cạnh Ngài
Và tình yêu Chúa luôn tha thiết yêu con
Dù nhiều lần con làm Cha đau đớn lòng những khi lỡ lầm
Xin cũng không bao giờ, không bao giờ quên con

Chúa vẫn yêu con dù con không đáng
Chúa bao dung chờ con những lần con lỡ lầm
Con đâu biết rằng: Tình Ngài muôn thuở vẫn trôi theo thời gian

Chúa vẫn yêu con! Tình yêu Thiên Chúa
Vẫn yêu con đậm sâu, vẫn đợi con tìm về
Con xin hết lòng xin Ngài tha thứ, đón con về bên Cha!

Chúa vẫn yêu con dù con không đáng
Chúa bao dung chờ con những lần con lỡ lầm
Con đâu biết rằng: Tình Ngài muôn thuở vẫn trôi theo thời gian

Chúa vẫn yêu con! Tình yêu Thiên Chúa
Vẫn yêu con đậm sâu, vẫn đợi con tìm về
Con xin hết lòng xin Ngài tha thứ, đón con về bên Cha!

Con kính dâng Cha với tất cả chân thành lời cầu xin trong tim
Cầu xin Chúa luôn dìu con, suốt đời được bước đi bên cạnh Ngài
Và tình yêu Chúa luôn tha thiết yêu con
Dù nhiều lần con làm Cha đau đớn lòng những khi lỡ lầm
Xin cũng không bao giờ, không bao giờ quên con

Và tình yêu Chúa luôn tha thiết yêu con
Dù nhiều lần con làm Cha đau đớn lòng những khi lỡ lầm
Xin cũng không bao giờ, không bao giờ quên con

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”
Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNjMwNTI2NDBf
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNjMwNTI2Nzdf
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNjIzNjIxOTlf
Youtube karaoke: https://youtu.be/M3642oWFYTU
Tải xuống tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNjMwNTI3MTBf
Tải xuống karaoke video hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNjIzNjIzMjlf
Youtube karaoke tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://youtu.be/8pX5vz-wrBo

Comments are closed.