Karaoke: Lời Ngài Con Luôn Vẫn Nhớ

Nguồn: https://youtu.be/t51XVJBUoWY

Nguồn: https://youtu.be/7ZP3yCJm_Wk

 

Lời Ngài Con Luôn Vẫn Nhớ
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Thu Ca” của Phạm Mạnh Cương
23/09/2017

Một chiều năm xưa ai hay
Vì con nên Chúa hy sinh
Thân báu trên đồi Gô-tha
Ngài mang hình trên thập giá
Đòn roi thịt da tả tơi
Mão gai trên đầu tươm máu

Ngài vì yêu con giáng thế
Tìm con trong chốn nhân gian
Tha thứ muôn tội lỗi con
Đời con từ nay hạnh phúc
Dù cho đường xa khó đi
Chúa đưa con từng bước chân

Chúa xưa vì con
Đành mang gánh hết bao tội lỗi
Để con được sống
Làm con Thiên Chúa cho đến muôn đời
Sống trong bình an
Tình yêu Ngài mãi không phai tàn
Trong con ngàn câu hát
Linh hồn con cất tiếng hoan ca

Dù đời gian nan, khốn khó
Từ khi có Chúa luôn vui
Ơn Chúa luôn gìn giữ con
Dù cho đường muôn ngàn lối
Lòng con từ nay thái an
Bước đi không nề gian khó

Lời Ngài con luôn vẫn nhớ
Lòng con tha thiết xin vâng
Rao báo Tin Lành khắp nơi
Nguyện xin Ngài luôn dìu bước
Thần Linh Ngài xin dắt đưa
Giúp con luôn đẹp ý Cha

 

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTg2ODk3OTRf

Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTg1MTM1OThf

Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNTg0Njc4NzJf

Tải xuống audio với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTg4NzE0OTFf

Tải xuống karaoke video với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTg4NzEyOTZf

 

Comments are closed.