Karaoke: Linh Hồn Con Luôn Khát Khao Ơn Cha

Nguồn: https://youtu.be/xao3_PvTMfA

Nguồn: https://youtu.be/NwDt9s6z_D8

Nguồn: https://youtu.be/P4ZaFBYFoLk

Linh Hồn Con Luôn Khát Khao Ơn Cha
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Kuukou” của Inomata Koushou
25/01/2018

Vì Ngài là lẽ sống muôn đời
Tình Chúa ấm nồng trái tim
Linh hồn con đây
dựa nương nơi Chúa
khát khao linh lương đêm ngày

Linh hồn con luôn khát khao ơn Cha
Như nai kia thèm khát khe nước trong
Linh hồn con luôn khát khao nơi Cha
Hằng được nghe Lời Cha Thánh

Vì Ngài là lẽ sống muôn đời
Tình Chúa ấm nồng trái tim
Lòng này mãi ghi
Tình Thiên Chúa
Muôn đời vẫn còn

Vì Ngài là lẽ sống muôn đời
Tình Chúa ấm nồng trái tim
Linh hồn con đây
dựa nương nơi Chúa
khát khao linh lương đêm ngày

Linh hồn con luôn khát khao ơn Cha
Như nai kia thèm khát khe nước trong
Linh hồn con luôn khát khao nơi Cha
Hằng được nghe Lời Cha Thánh

Vì Ngài là lẽ sống muôn đời
Tình Chúa ấm nồng trái tim
Lòng này mãi ghi
Tình Thiên Chúa
Muôn đời vẫn còn

Linh hồn con luôn khát khao ơn Cha
Như nai kia thèm khát khe nước trong
Linh hồn con luôn khát khao nơi Cha
Hằng được nghe Lời Cha Thánh

Vì Ngài là lẽ sống muôn đời
Tình Chúa ấm nồng trái tim
Lòng này mãi ghi
Tình Thiên Chúa
Muôn đời vẫn còn

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”
Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNjMwNTIwNzBf
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNjMwNTIxMDBf
Tải xuống nhạc đệm guitar:
https://od.lk/f/MV8xNjMwNTc0OTJf
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNjMwNTI1NTlf
Tải xuống karaoke video guitar:
https://od.lk/f/MV8xNjMwNTczMTZf
Youtube karaoke: https://youtu.be/NwDt9s6z_D8
Youtube karaoke guitar: https://youtu.be/xao3_PvTMfA

Tải xuống tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNjMxOTQ2NTFf
Tải xuống karaoke video hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNjMxOTQ1MjNf
Youtube karaoke tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://youtu.be/P4ZaFBYFoLk

Comments are closed.