Karaoke: Khi Con Đến Bên Cha

 

KARAOKE | Khi Con Đến Bên Cha
Điệu Nhạc: Đất Nước Tình Yêu
Viết lời: Nguyễn Thị Mơ
Karaoke by Thanh Nguyễn

Khi con đến, bên Cha
bình an tràn muôn lối
Khi con cất..
tiếng hoan ca..
con hân hoan vui,
vì được Chúa đi cùng
và khi..
Chúa luôn bên con,
chẳng kẻ thù nào làm
con tim con yếu mềm..
Ôi tình yêu.!
Chúa đã vì con
Từ bỏ Ngôi cao
Thiên đàng vinh hiển
Chỉ vì yêu con,
Ngài đã phó
chính thân mình..
Khi con cách xa Cha,
buồn lo tràn muôn lối
Khi con sống cho con..
Ôi cô đơn ngập
tràn lối con về
Và khi trái tim ăn năn,
Lòng thật buồn rầu
vì trong con bao lỗi tội.
Ôi tình yêu.!
Chúa đã vì con,
Tha thứ cho con
mọi điều vi phạm
Tình Ngài bao dung,
cho con thấu hiểu bao điều..
Khi con đến,
bên Cha
bình an tràn muôn lối
Khi con cất..
tiếng hoan ca..
Con hân hoan vui,
vì được Chúa đi cùng
Và khi
Chúa luôn bên con,
chẳng kẻ thù nào làm
con tim con yếu mềm..
Ôi tình yêu.!
Chúa đã vì con
Từ bỏ Ngôi cao
Thiên đàng vinh hiển
Chỉ vì yêu con,
Ngài đã phó
chính thân mình..
Ôi tình yêu.!
Chúa quá rộng sâu,
Chúa dắt con đi
qua từng hoạn nạn
Tình Ngài thiết tha,
đưa con về
với Thiên đàng.
Hờ hờ hớ hơ..
Hờ hơ hớ hơ..
Hơ hớ hơ hơ..
Hơ hớ hờ hơ…

Comments are closed.